Türkçe | English

Konutta Yeni KDV Yasası

31.01.2013

Konutlarda Yeni Kdv Düzenlemesi

Bakanlar Kurulu'nun 1 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 24 Aralık 2012 tarih ve 2012/4116 sayılı kararı ile Maliye Bakanlığı konutta KDV düzenlemesini değiştirerek ‘metrekare’ esasının yanında fiyata göre KDV alınması esasını da getirdi. Buna göre 150 metrekareye kadar olan evlerde arsa birim metrekare vergi değeri bin lira ve üzerinde olan konutların tesliminde yüzde 18 vergi oranı uygulanacak.
  Maliye’nin yeni uygulamasına göre, Büyükşehirlerde; net alanı 150 metrekareye kadar olan konutlardan; lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 29’uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim metrekaresi vergi değeri;

  Arsa birim metrekaresi vergi değeri 500 liraya kadar olan konutlardan yüzde 1,
  Arsa birim metrekaresi vergi değeri 500 ile 1000 lira arasında olan konutlardanyüzde 8,
  Arsa birim metrekaresi vergi değeri 1000 lira ve üzeri konutlardanyüzde 18 KDV alınacak.
  150 metrekarenin üzerindeki tüm konutlardaise KDV oranları değişmedi ve eskisi gibi yüzde 18 olarak uygulanacak.

Böylece yeni konutlarda 150 metrekarenin altındaki dairelere uygulanan yüzde 1’lik KDV de bir anlamda tarihe karışmış oldu. Yeni oranlar 1 Ocak 2013’ten sonra ruhsatı alınan ya da ihalesi yapılan konutları kapsayacak. Metrekare fiyatı yapı ruhsatının alındığı tarihte üzerinde yapıldığı arsanın vergi değerine göre hesaplanacak.

Daha önce Haziran 2012 öncesi konutlarda yeni KDV sistemine geçileceği belirtilmişti. Buna karşılık Maliye, bu süreyi 6 ay uzattı ve son 180 günde ruhsat alan projeleri de yüzde 1’lik KDV avantajından yararlanır hale getirdi. Konuttaki yeni KDV oranlarının ruhsatını önceden alan dolayısıyla yüzde 1 KDV ile satılacak konutların stokları eriteceği belirtiliyor.

Maliye Bakanlığının değiştirdiği maddeler şöyle:

1. 150 m2'nin altındaki konutlarda KDV artıyor.
2. Damga, harç ve bazı vergilerde ek artış var.
3. Uzun vadeli mevduatın vergisi düşürülüyor.

İlgili kanun büyükşehirlerde lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan konutları kapsayacak. Ancak afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve risk alanı olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler kapsam dışı tutulacak.

Nihai olarak;

Eski sistem   Türkiye genelinde net büyüklüğü 150 metrekarenin altındaki konutlardan % 1,
  150 metrekare ve üzerindeki konutlardan % 18 KDV alınıyordu.

Yeni sistem

Büyükşehirlerde birinci sınıf inşaat olarak yapılan,
  Arsasının metrekare vergi değeri 500 TL’ye kadar olan konutların KDV oranı yüzde 1,
  Arsasının metrekare vergi değeri 500 TL ile 1000 TL arasında olan konutların KDV oranı yüzde 8,
  Arsasının metrekare veri değeri 1000 TL ve üzerinde olan konutların KDV oranı ise yüzde 18 oldu.

KDV ORANINA İLŞKİN ÖRNEK TABLOKentsel Dönüşüm alanı kapsam dışı ;

Maliye ilgili düzenlemede yer alan önemli bir maddeyle kentsel dönüşüm kapsamında riskli bölge ya da riskli bina ilan edilen yerlerin uygulama dışında bıraktı. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamındaki rezerv alanların, riski alanların ve riskli binaların eski KDV düzenlemesine tabi olduğu belirtiliyor. Buna göre, bu alanlarda 150 metrekarenin altındaki konutlarda uygulanacak KDV yüzde 1’de kaldı.

KDV düzenlemesi kapsamında 1 Ocak 2013 tarihine kadar ruhsat işlemini tamamlamış ve satışa çıkmış projelere sahip olmak isteyenler yüzde 1 vergi ödeyecek
Clicks: 3539   |   Last Updated: 26.09.2013
Print Page


  Other Articles
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Company
About Us
Our Principles
Our Professional Team
Study Schedule?
Valuation Methods?
Valuation Report Standarts?
Continuous Information Form
Foundation Membership
Anreva in Press


Serviced Sectors
Public
Banking
Audit Sector
Public Corporations
Private Sector
Foreign Investor
Individual Investor
Foundations and Societies


Legislation
Legislation
Articles
News
Kanunlar
Yönetmelikler
Tebliğler


Career
IK Policy
Open Positions
IK Form
Contact Us
Address-Sketch
Invoice and Bank Account Information
Request Form
Contact Form
Links
What Can We Do For You?Homepage | Site Map |  Access Conditions  |  Privacy

Ehlibeyt Mh. Ceyhun Atıf Kansu Cd. 1271. Sk. No:15/9 Balgat - Ankara
T: +90 (312) 474 00 74 | F: +90 (312) 474 00 55
W:www.anreva.com.tr | E: bilgi@anreva.com.tr
Written and visual content in the site is provided by ANREVA.
It cannot be copied without permission and cannot be quoted by giving reference. All rights reserved. 2013 ©