Türkçe | English

Gebze Piyasa Araştırması 2012

16.05.2012

KÖRFEZ-KOCAELİ VE GEBZE BÖLGESİ

Asya İle Avrupa kıtalarını birbirine bağlama özelliği ile bilinen Marmara Denizi’nin kuzeydoğusunda yer alan en önemli körfezlerinden biri olan İzmit Körfezi çevresinde kurulmuş olan Kocaeli İli, Bölge ve ülke genelinde nüfusu 1,5 milyonu aşmış bir endüstri kenti olarak öne çıkmıştır. Ortasından uzanan bir körfez, körfeze paralel uzanan sıralı dağlar ve ilin kuzeyini sınırlayan ülkeler arası bir iç deniz ile ilin topağrafyasını tanımlayabiliriz. İldeki yerleşim çok eski tarihlere dayanmakta olmasına rağmen, ilin öne çıkışı cumhuriyet sonrası dönemden günümüze değin, ülkemizin en önemli sanayi kentlerinden biri olması şeklinde ortaya çıkmıştır. Bunda kara, deniz ve demiryolu ulaşım akslarının önemli bir kesişim noktasında konumlanmış olmasının payı vardır zira sanayi yer seçiminde ulaşım, hammaddenin girişi ve çıkan ürünün nakliyesi açısından büyük önem arz etmektedir.

Kocaeli’nin batısında İstanbul, Güneyinde Bursa ve Doğusunda ise Sakarya gibi önemli iller bulunmaktadır. 12 adet olan ildeki İlçeler ise İzmit Körfezi’nin güneyinde ve kuzeyinde sıralanmış durumdadır. Güneybatı sınırında Karamürsel ilçesi, hemen doğusunda sırasıyla Gölcük, Başiskele ve Kartepe ilçeleri, Kartepe ilçesinin kuzeyinde ve körfezin uç noktasında İzmit/Merkez ilçesi, İzmit’in batısında sırasıyla Derince ve Körfez ilçeleri; Merkez ilçenin kuzeyinde ise Kandıra ilçesi yer almaktadır. İlçenin en batısında ve İstanbul İli ile sınır konumunda yer alan Gebze ilçesi 2009 yılında bölünerek, Çayırova, Darıca, Gebze ve Dilovası olarak 4 adet ilçeyi oluşturmuştur. Gebze ilçesinde görülen bu belirgin bölünme, ilçenin endüstriyel açıdan öne çıkması, ülkenin en yoğun göç alan cazibe merkezlerinden biri halini alması, nüfus yoğunluğu ve soyo-ekonomik çeşitlilik dolayısıyla mahalli idarenin güçleşmesi sonucu gerçekleşmiştir.

Ulaşım modlarının çeşitliliği ile önce çıkan ilde, TEM otoyolu ile havalimanı bağlantıları, TEM ve D-100 (E-5) karayolları ile kara taşımacılığı, İstanbul’u Anadolu’ya bağlayan demiryolu hattı ile raylı taşımacılık ve 5 adet kamusal, 35 adet özel liman ile deniz ulaşımı sağlanmaktadır. Doğal bir liman olan İzmit Körfezi’nin kuzeyinde deniz kıyısındaki yapılaşma genellikle, liman, büyük sanayi tesisi veya mesire alanı/park olarak görülmektedir. Körfezin etrafında dizilmiş olan ilçelerde kent merkezlerinin tümü, kıyıya paralel uzanmış olan şehirlerarası erişim kontrollü yollar ile bölünmüş durumdadır. Kuzeyde D-100 (E-5) karayolu, Güneyde İzmit-Yalova yolu adını alan bu yollara ek olarak kuzeyde ücretli geçiş sağlanan TEM otoyolu bulunmaktadır. TEM otoyolu’ da yine kuzey ilçelerde, kent merkezlerini bölerek geçip gitmektedir. Böylece kuzey ilçelerde, merkez yerleşimler D-100 (E-5) karayolunun güneyi(sahil kesimi) ve D-100 (E-5) karayolunun kuzeyi diye ikiye ayrılarak tanım kazanmakta, bu tanımlara ek olarak özellikle körfez, Derince, İzmit ilçelerinde D-100 (E-5) karayolu ile TEM arasında kalan yerleşimler görülebilmektedir. İldeki pek çok ilçenin tarihi yerleşim dokularının yanı sıra geçmişten günümüze uzanan kent merkezi yerleşimleri özellikle plansız şehirleşme dolayısıyla artan nüfusu ve yoğunluğu kaldırabilmekten uzak kalmış; göç dolayısıyla kent çeperleri gecekondu tehdidi altında kalmış, ve yeni inşai yatırımlar uydu kentlerde oluşturulan yeni kent birimlerine kaydırılmıştır. Kocaeli ilinde yeni kentleşme eğilimini bir diğer önemli unsur olan “deprem” faktörü şekillendirmektedir. Kent merkezlerine yakın ancak çeper bölgelerde konumlu olduğu görülen sanayi yerleşimleri, bazı ilçelerde yerleşimlerle iç içe olduğu görülebilmektedir.

GEBZE BÖLGESİ

Kocaeli bölgesi içersinde yer alan Gebze’de konum özellikleri dolayısıyla tarihin bütün dönemlerinde birçok devletin önemli yerleşim merkezlerinden biri olmuştur. 1907 yılında Belediye olan Gebze, Cumhuriyet’in ilanına kadar kimi zaman İstanbul, Kimi zaman Kocaeli’ye bağlı bir ilçe olmuştur. Cumhuriyet’in ilanından sonra il olan Kocaeli’ye bağlanmıştır. İstanbul-Anadolu Bağlantı aksı üzerinde yer alan yerleşimlere bakarak Gebze merkez yerleşimi deniz kıyılarında değil, denizden ~200m yüksek rakımda yayla görünümünde bir tepe düzlüğü üzerine yerleşmiştir. Gebzenin 1963 yılında 33.000 olan nüfusu 2000 yılında 250.000kişi, 2007 yılında ise %111’lik artışla 520.000 kişiyi bulmuştur. 2008 yılında Gebze’nin Dilovası-Darıca-Çayırova ve Gebze olarak 4 ilçeye bölünmesi ile Gebze’nin nüfusu 290.000 kişiye inmiştir. 2010 yılında ise 305.000 kişiye ulaşan ilçe nüfusu ile Gebze, Kocaeli içinde ve ülke genelinde nüfus sıralamalarında ön sıraları bırakmamaktadır. Ülke genelinde Kent ve kır nüfusu oranları arasındaki farkın en yüksek olduğu ilçelerden biridir. Öyle ki; 300.000 kişilik ilçe nüfusunun sadece 15.000 kişisi köylerde yaşamaktadır.

Makalenin tamamı için tıklayınız

Hazırlayan: Nilüfer ÇOKÇALIŞIR
ANREVA DEĞERLEME
Gebze Temsilcisi
Clicks: 2750   |   Last Updated: 30.12.2013
Print Page


  Other Articles
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Company
About Us
Our Principles
Our Professional Team
Study Schedule?
Valuation Methods?
Valuation Report Standarts?
Continuous Information Form
Foundation Membership
Anreva in Press


Serviced Sectors
Public
Banking
Audit Sector
Public Corporations
Private Sector
Foreign Investor
Individual Investor
Foundations and Societies


Legislation
Legislation
Articles
News
Kanunlar
Yönetmelikler
Tebliğler


Career
IK Policy
Open Positions
IK Form
Contact Us
Address-Sketch
Invoice and Bank Account Information
Request Form
Contact Form
Links
What Can We Do For You?Homepage | Site Map |  Access Conditions  |  Privacy

Ehlibeyt Mh. Ceyhun Atıf Kansu Cd. 1271. Sk. No:15/9 Balgat - Ankara
T: +90 (312) 474 00 74 | F: +90 (312) 474 00 55
W:www.anreva.com.tr | E: bilgi@anreva.com.tr
Written and visual content in the site is provided by ANREVA.
It cannot be copied without permission and cannot be quoted by giving reference. All rights reserved. 2013 ©