Türkçe | English

Değerleme Kuruluşları Ve Mesleki Sorumluluk Sigortası

24.08.2009

Mesleki Sorumluluk Sigortası; BDDK’nın değerleme kuruluşlarınca yapılmasını gerekli gördüğü bir sigortadır. BDDK’nın “Yetkilendirilecek Değerleme Kuruluşlarında Aranacak Koşullar” ile ilgili bölümde, bankalara değerleme hizmeti verecek kuruluşlar; mesleki sorumluluk sigortası yaptıracaklarını taahhüt etmekle zorunlu kılınmışlardır.

Değerleme Kuruluşları; değerleme hizmetine ilişkin sözleşmede belirtilen tutarın iki katından az olmamak üzere, verdikleri değerleme hizmetinden doğabilecek zararların tazminini güvence altına almak üzere 5411 sayılı Kanun’un 36. Maddesi uyarınca değerleme sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içinde genel şartları Hazine müsteşarlığı tarafından belirlenen mesleki sorumululuk sigortası yaptırmak zorundadır.

Sigorta kapsamında Yönetmelik’in “Değerleme Hizmeti”başlıklı 4. Maddesinin (a) fıkrasında belirtilen konulara ilişkin düzenlenen değerleme raporlarında gerçeğe aykırı bir değer belirlendiği yada değeri etkileyebilecek bir bilginin kasıtlı olarak dikkate alınmadığının ortaya çıkması durumunda, zarar gören taraflarca mesleki sorumluluk sigortası yaptırılan sigorta şirketinden yada değerleme kuruluşundan tazmin talebinde bulunulabilir. Değerleme hizmeti verecek kuruluşlar arasında yer alan kuruluşumuz ANREVA, mesleki sorumluluk sigortasının gerekliliğini ve önemini kavramış olup kurumsal yapının gerekliliği çerçevesinde ve hizmet verdiğimiz sektörlerdeki risk unsurunu en aza indirgemek maksadıyla Mesleki Sorumluluk Sigortası yaptırmış bulunmaktadır.
Clicks: 1760   |   Last Updated: 26.09.2013
Print Page


  Other Articles
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Company
About Us
Our Principles
Our Professional Team
Study Schedule?
Valuation Methods?
Valuation Report Standarts?
Continuous Information Form
Foundation Membership
Anreva in Press


Serviced Sectors
Public
Banking
Audit Sector
Public Corporations
Private Sector
Foreign Investor
Individual Investor
Foundations and Societies


Legislation
Legislation
Articles
News
Kanunlar
Yönetmelikler
Tebliğler


Career
IK Policy
Open Positions
IK Form
Contact Us
Address-Sketch
Invoice and Bank Account Information
Request Form
Contact Form
Links
What Can We Do For You?Homepage | Site Map |  Access Conditions  |  Privacy

Ehlibeyt Mh. Ceyhun Atıf Kansu Cd. 1271. Sk. No:15/9 Balgat - Ankara
T: +90 (312) 474 00 74 | F: +90 (312) 474 00 55
W:www.anreva.com.tr | E: bilgi@anreva.com.tr
Written and visual content in the site is provided by ANREVA.
It cannot be copied without permission and cannot be quoted by giving reference. All rights reserved. 2013 ©