Türkçe | English

Taşınmaz Değerleme Günleri Sona Erdi.

17.12.2009

DEĞRLEME SEKTÖRÜNDE BİR İLK; TAŞINMAZ DEĞERLEME GÜNLERİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesinin, taşınmaz değerleme alanında bugüne değin yapılan çalışmaları değerlendirmek, yapılamayanları ortaya koymak, yapılması gerekenleri tanımlamak, bir yol haritası, bir strateji belirlemek, görev tanımlarına ve eylem planlarına ulaşmak amacıyla organize ettiği 20-21 Kasım 2009 tarihlerinde düzenlenen "Taşınmaz Değerleme Günleri 2009" sona erdi. Şirketimiz Genel Müdürü Cem Erkan,Genel Müdür Yardımcısı M.Kemal Ketrez ve Sorumlu Değerleme Uzmanı Ayten Özçelik’in de katıldığı ve 2 gün boyunca 600 dolayında katılımcının da yer aldığı etkinlikte 6 oturum ve 1 forum gerçekleştirildi.

20 Kasım Cuma günü açılış konuşmalarının ardından ilk oturumda yabancı konukların uluslararası deneyimleri ile değerleme uzmanlarının mesleki davranış ilkelerinin önemi ve etik kodlar üzerinde durdular. Dünyadaki değerleme kuruluşlarına ilişkin ayrıntılı bilgiler verdiler.

"Türkiye‘de Değerlemede Var Olan Durum ve Model Arayışları" başlıklı oturumda; Sermaye Piyasası Kurulu temsilcileri, lisanslama sınavları ve şirketlere lisans verilme aşamaları ile kurulması yasa gereği olan Değerleme Uzmanları Birliği çalışmalarına ilişkin bilgiler verdiler. Değerleme uzmanlığı meslek kanun taslakları, uzmanların profilleri ile taşınmaz değerleme bilgi sistemleri ile ilgili olarak ayrıntılı bilgiler katılımcılarla paylaşıldı.

İlk günün son oturumunda Kamu Kurumları‘ndaki değerlemeler masaya yatırıldı. Özellikle kamulaştırma amaçlı değerlemeler sırasında uyulması gereken kuralların çerçevesinin çizildiği oturumda yargı açısından da değerlemeye bakış açısı, saptanan yetersizlikler ve Yargıtay‘ın bu yasal boşlukları kapatmak üzere geliştirdiği içtihatlar ortaya konuldu.

Etkinliğin ikinci günü TMMOB‘ye bağlı odaların değerlemeye yaklaşımlarının aktarıldığı oturumla başladı. Tutsat Yasası‘nın bir paragrafında kurulması öngörülen Değerleme Uzmanları Birliği‘nin iptali için Anayasa Mahkemesi‘ne dava açıldığı konusu vurgulanarak, "değerlemenin bir uzmanlık alanı olduğu, meslek olmadığı" belirtildi. Değerleme uzmanlığının birçok disiplinin birlikte çalışmasını gerektiren bir alan olduğu ve birlikte çalışma kültürünün yaratılması gerektiği belirtildi. Şehir Plancıları, Mimarlar, İnşaat ve Harita ve Kadastro Mühendisleri Odaları’nın konuya bakışları ortaya konuldu.

"Değerleme Süreçleri ve Özel Konular" oturumunda, örnek değerleme projeleri ve teknik konulara yer verildi. Özellikle sektörde çalışan birçok değerleme uzmanının ilgiyle izlediği oturumda, şerefiyelendirme, kentsel dönüşüm, indirgeme oranları ve kapitalizasyon oranları konusunda edinilen deneyimler aktarıldı. İstanbul ve Bursa‘dan örnek uygulama projeleri de izleyicilerle paylaşıldı.

Taşınmaz Değerleme Günleri‘nin son oturumunda konut finansmanı ve değerleme sorunları tartışıldı. Dünyayı bunalıma sürükleyen Mortgage‘nin finansal bir balon olduğu ve kapitalizmin iflas ettiği vurgulanarak, Mortgage sisteminin finans merkezleri ve bankalar lehine değil, tüketicilerin lehine düzenlenmesi gerektiği ifade edildi. Bankaların konut kredilerine yönelik değerlemeler ile değerleme alanında yaşanan sorunlar da ayrıntılı olarak ele alındı.

Etkinlik "Türkiye Taşınmaz Değerleme Modelini Tartışıyor!" başlıklı forum ile son buldu. Forumda özellikle değerleme uzmanlarının özlük haklarının ve çalışma koşullarının düzeltilmesi gerektiği üzerinde durularak, bundan sonra gerçekleştirilmesi gereken mücadele yolları arandı. Sektördeki eğitim eksikliği, yasal mevzuatın yetersizliği, bilgi ve veriye ulaşmada yaşanan sorunlar, asgari ücret politikalarının yanı sıra Türkiye‘ye uygun model arayışları tartışıldı.
Clicks: 1755   |   Last Updated: 27.09.2013
Print Page


  Other News
•  06.01.2014 | 2014 Ekspertiz Asgari Ücret Tarifesi
•  06.01.2014 | Konut Taşıt ve Tüketici Kredilerine İlişkin Sınırlamalarda Değişiklikler
•  09.12.2013 | Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
•  09.12.2013 | TAKBİS Sistemine Erişim Protokolü
•  15.03.2013 | Sermaye Piyasasında Değerleme Faaliyetinde Bulunacak Değerleme Kuruluşlarına ve Değerleme Faaliyetine İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı Hakkında Basın Duyurusu
•  15.03.2013 | 2013- Arsa ve Arazilerin Metrekare Birim Değerlerinin Tespitine İlişkin Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesi Yayınlanmıştır
•  15.03.2013 | Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Uygulama Yasası Onaylandı
•  31.01.2013 | Türkiye Gayrimenkul Dağılımı
•  31.01.2013 | 15-16 Aralık Lisanslama Sınav Sonuçları
•  15.11.2012 | 2012 Gayrimenkul Değerleme Lisanslama Sınavları-Aralık
İlk Sayfa    Geri   
1  |  2  |  3  |  4  |  5  | 
   İleri    Son Sayfa
Toplam sayfa sayısı: 5   Görüntülenen: 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Company
About Us
Our Principles
Our Professional Team
Study Schedule?
Valuation Methods?
Valuation Report Standarts?
Continuous Information Form
Foundation Membership
Anreva in Press


Serviced Sectors
Public
Banking
Audit Sector
Public Corporations
Private Sector
Foreign Investor
Individual Investor
Foundations and Societies


Legislation
Legislation
Articles
News
Kanunlar
Yönetmelikler
Tebliğler


Career
IK Policy
Open Positions
IK Form
Contact Us
Address-Sketch
Invoice and Bank Account Information
Request Form
Contact Form
Links
What Can We Do For You?Homepage | Site Map |  Access Conditions  |  Privacy

Ehlibeyt Mh. Ceyhun Atıf Kansu Cd. 1271. Sk. No:15/9 Balgat - Ankara
T: +90 (312) 474 00 74 | F: +90 (312) 474 00 55
W:www.anreva.com.tr | E: bilgi@anreva.com.tr
Written and visual content in the site is provided by ANREVA.
It cannot be copied without permission and cannot be quoted by giving reference. All rights reserved. 2013 ©