Türkçe | English

Sermaye Piyasasında Değerleme Faaliyetinde Bulunacak Değerleme Kuruluşlarına ve Değerleme Faaliyetine İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı Hakkında Basın Duyurusu

15.03.2013

Sermaye Piyasasında Değerleme Faaliyetinde Bulunacak Değerleme Kuruluşlarına ve Değerleme Faaliyetine İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı Hakkında Basın Duyurusu

Sermaye piyasasında değerleme faaliyetlerinin mesleki kurallara uygun, açık ve güvenilir bir şekilde yürütülebilmesi ile değerleme raporlarından beklenen kalitenin artırılması amacıyla, uygulamada karşılaşılan problemler de dikkate alınarak, “Sermaye Piyasasında Değerleme Faaliyetinde Bulunacak Değerleme Kuruluşlarına ve Değerleme Faaliyetine İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı” hazırlanarak Kurulumuz internet sitesinde yayımlanmıştır.

“Sermaye Piyasasında Değerleme Faaliyetinde Bulunacak Değerleme Kuruluşlarına Ve Değerleme Faaliyetine İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı”na ulaşmak için tıklayınız.

Bu Tebliğ’de temel olarak;
-Sermaye piyasasında değerleme faaliyetinin kapsamı; gayrimenkul ile gayrimenkullerin bütünleyici parçaları, gayrimenkulprojeleri ve gayrimenkule bağlı haklar ile sınırlı olmak üzere yeniden tanımlanmıştır.
-Tebliğ’de değerleme uzmanlığı bir meslek olarak ele alınmış, mesleğe ilişkin çalışma esasları ve etik ilkeler ayrıntılı şekilde belirlenmiştir.
-Değerleme kuruluşlarının yetkilendirilmesinde asgari sermaye şartı kaldırılmış, bunun yerine değerleme kuruluşlarına münhasıran görevlendirilecek gayrimenkul değerleme uzmanlığı lisansı sahibi bir yönetim kurulu üyesi nezaretinde çalışacak iç kontrol sistemi kurma ve mesleki sorumluluk sigortası yaptırma zorunluluğu getirilmiştir.
-Değerleme kuruluşlarının, merkez dışı örgütlenme ve dışarıdan hizmet alma esasları ilk kez Tebliğ’de düzenlenmiş ve dışarıdan hizmet alımlarının sadece Kurulumuzca yetkilendirilmiş değerleme kuruluşları ve değerleme uzmanlığı lisansına sahip gerçek kişilerden alınması zorunluluğu getirilmiştir.
-Değerleme sözleşmesinin detayları belirlenmiş ve değerleme kuruluşlarının bir müşteriyle süreklilik arz eden işler ile ilgili en çok 7 yıl süreyle sözleşme imzalayabilecekleri ve aradan 2 yıl geçmedikçe aynı müşteri ile yeni sözleşme imzalayamayacakları düzenlenmiştir.
-Değerleme kuruluşlarının yetkileri ile bu yetkilerin iptalinde sorumluluğu tespit edilen değerleme uzmanlarının lisanslarının süreli ve/veya süresiz iptaline ilişkin düzenleme yapılmıştır.
-Değerleme kuruluşlarının Kurul’a yapacakları bildirimleri elektronik ortamda (UVAP-DK uygulaması yoluyla) yapabilme imkânı getirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: http://www.spk.gov.tr/duyurugoster.aspx?aid=20130308&subid=1&ct=c
Clicks: 4814   |   Last Updated: 30.12.2013
Print Page


  Other News
•  06.01.2014 | 2014 Ekspertiz Asgari Ücret Tarifesi
•  06.01.2014 | Konut Taşıt ve Tüketici Kredilerine İlişkin Sınırlamalarda Değişiklikler
•  09.12.2013 | Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
•  09.12.2013 | TAKBİS Sistemine Erişim Protokolü
•  15.03.2013 | Sermaye Piyasasında Değerleme Faaliyetinde Bulunacak Değerleme Kuruluşlarına ve Değerleme Faaliyetine İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı Hakkında Basın Duyurusu
•  15.03.2013 | 2013- Arsa ve Arazilerin Metrekare Birim Değerlerinin Tespitine İlişkin Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesi Yayınlanmıştır
•  15.03.2013 | Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Uygulama Yasası Onaylandı
•  31.01.2013 | Türkiye Gayrimenkul Dağılımı
•  31.01.2013 | 15-16 Aralık Lisanslama Sınav Sonuçları
•  15.11.2012 | 2012 Gayrimenkul Değerleme Lisanslama Sınavları-Aralık
İlk Sayfa    Geri   
1  |  2  |  3  |  4  |  5  | 
   İleri    Son Sayfa
Toplam sayfa sayısı: 5   Görüntülenen: 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Company
About Us
Our Principles
Our Professional Team
Study Schedule?
Valuation Methods?
Valuation Report Standarts?
Continuous Information Form
Foundation Membership
Anreva in Press


Serviced Sectors
Public
Banking
Audit Sector
Public Corporations
Private Sector
Foreign Investor
Individual Investor
Foundations and Societies


Legislation
Legislation
Articles
News
Kanunlar
Yönetmelikler
Tebliğler


Career
IK Policy
Open Positions
IK Form
Contact Us
Address-Sketch
Invoice and Bank Account Information
Request Form
Contact Form
Links
What Can We Do For You?Homepage | Site Map |  Access Conditions  |  Privacy

Ehlibeyt Mh. Ceyhun Atıf Kansu Cd. 1271. Sk. No:15/9 Balgat - Ankara
T: +90 (312) 474 00 74 | F: +90 (312) 474 00 55
W:www.anreva.com.tr | E: bilgi@anreva.com.tr
Written and visual content in the site is provided by ANREVA.
It cannot be copied without permission and cannot be quoted by giving reference. All rights reserved. 2013 ©