Türkçe | English

Maden Değerleme

11.11.2013

Bir maden yatağının değerlendirilmesi jeolojik özelliklerinin tespitinden, ocağın işletmesine kadar geçireceği bütün safhaları, üretim planlamasından ekonomik analizlere kadar bütün hesaplamaları kapsar.

Arama çalışmaları ve sondaj veri tabanının oluşturulması bütün değerlendirme çalışmalarının da temelini oluşturur. Cevher yatağının, öncelikle, sınırları, boyutları, hacmi, kapladığı alan, rezerv miktarı bulunmalıdır. Bu konuda geliştirilmiş çeşitli yöntemler mevcuttur. Bahsi geçen özellikler elde edildikten sonra yapılacak madencilik çalışmasının ekonomik olup olmadığı gündeme gelecektir.

Madenlerin değerlendirmesi, bir tür yeraltını görebilme ve görüntülemekte kullandığımız sondaj kuyuları ve numune neticelerinin yorumlanmasıyla başlar. Sondaj kuyularının kompozit (bileşik) değerleri hesaplanarak, kuyulara ait x,y (E,N) koordinatlarında tek kalınlık, tenör bilgisi elde edilir (kuyu kompozit değeri). Muhtemel ocak basamak seviyeleri dikkate alınarak da basamak kompozit değerleri hesaplanabilir.

Sonraki safhada değerleri bilinen koordinatlardan yararlanarak bu bilginin sahaya yayılma (extension) çalışması yer alır. Bu manada, klasik (üçgenleme, poligon, ters mesafe karesi), jeoistatistik ve gelişmiş bilgisayar destekli yöntemler (yapay sinir ağları) yer almaktadır.

Sahaya muntazam olarak yayılan (ızgara-grid) sondaj bilgileri ışığında alan, hacim ve rezerv hesapları yapılabilir. Ayrıca saha boyunca alınan paralel kesitler de bu tür hesaplamalarda kullanılan klasik yöntemlerdendir. Alan ve hacim formülleri kullanılarak rezerv için gerekli bilgiler elde edilir. Sahanın üç boyutlu modellemesi, hem görsel hem de sayısal açıdan ulaşılması istenen bir sonuçtur. Rezerv hesaplarından sonra, fizibiliteye ve optimum saha sınırlarına yönelik çalışmalar başlayacaktır.

devamı için lütfen tıklayınız...
Clicks: 3327   |   Last Updated: 30.12.2013
Print Page


  Other Articles
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Company
About Us
Our Principles
Our Professional Team
Study Schedule?
Valuation Methods?
Valuation Report Standarts?
Continuous Information Form
Foundation Membership
Anreva in Press


Serviced Sectors
Public
Banking
Audit Sector
Public Corporations
Private Sector
Foreign Investor
Individual Investor
Foundations and Societies


Legislation
Legislation
Articles
News
Kanunlar
Yönetmelikler
Tebliğler


Career
IK Policy
Open Positions
IK Form
Contact Us
Address-Sketch
Invoice and Bank Account Information
Request Form
Contact Form
Links
What Can We Do For You?Homepage | Site Map |  Access Conditions  |  Privacy

Ehlibeyt Mh. Ceyhun Atıf Kansu Cd. 1271. Sk. No:15/9 Balgat - Ankara
T: +90 (312) 474 00 74 | F: +90 (312) 474 00 55
W:www.anreva.com.tr | E: bilgi@anreva.com.tr
Written and visual content in the site is provided by ANREVA.
It cannot be copied without permission and cannot be quoted by giving reference. All rights reserved. 2013 ©