Türkçe | English

Yerinde Farklı İnşaa Edilmiş 13 Adet Dubleks Ev

29.11.2013

Tekirdağ İli Marmara Ereğlisi İlçesinde dubleks ev nitelikli ve aynı malike ait 13 adet bağımsız bölüm için değerleme talebi gelmiştir.

Taşınmazın bulunduğu parselin belediye ve tapu sicil müdürlüğündeki resmi evrakları incelenmiş, yerinde gerekli ölçüm ve incelemeler yapılmak üzere gidiliğinde ise aşağıdaki durum tespitleri yapılmıştır.

Değerleme günü itibariyle kat irtifakı kurulmuş olan sitede bağımsız bölümlerin büyük çoğunluğunun inşaa edilmediği gözlenmiştir. Kat irtifakına esas mimari projesinin vaziyet planından yapılan tespitlerde ise değerlemeye konu 13 adet taşınmazında inşa edilmeyerek yerlerine vaziyet planında taşınmazların tekabül ettiği alanın çevresinin tel örgü ile çevrilmesi suretiyle 2 adet villa, bekçi evi ve havuz inşa edildiği tespit edilmiştir. Her ne kadar mevcut yapılar vaziyet planında belirtilen kimi bağımsız bölümlere tekabül ediyormuş gibi görünse de yerinde yapılan ölçüm ve konumlandırmalar sonucunda mevcut yapıların vaziyet planında belirtilen hiçbir bağımsız bölümün konumuyla uyuşmadığı kanaatine varılmıştır.

Tamamı ile ruhsat ve ekleri ile kat irtifakına esas mimari projesine aykırı olarak inşa edilmiş mevcut yapıların ruhsata esas mimari projenin vaziyet planında belirtilen konumda inşa edilmemiş olması ve konu taşınmazların vaziyet planında belirtilen konumlarında inşa edilebilmeleri için mevcut yapı ve müştemilatların yıkılmasının gerekmesi nedenleriyle taşınmazların teminata konu olmasının risk arz edeceği aşikardır. Bu nedenle, arsa üzerinde yer alan yapılara yasal değer verilmemiştir. Taşınmazların satış kabiliyeti açısından bakıldığında ise taşınmazların henüz inşa edilmemiş olması ve kat irtifakının kurulu olması nedeniyle arsa paylarının ana gayrimenkulden bağımsız olarak düşünülemeyeceği dikkate alınarak “Satışı Güç” olarak belirtilecektir.

Photo Gallery


Clicks: 3324   |   Last Updated: 29.11.2013
Print Page


  Other Precedent
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Company
About Us
Our Principles
Our Professional Team
Study Schedule?
Valuation Methods?
Valuation Report Standarts?
Continuous Information Form
Foundation Membership
Anreva in Press


Serviced Sectors
Public
Banking
Audit Sector
Public Corporations
Private Sector
Foreign Investor
Individual Investor
Foundations and Societies


Legislation
Legislation
Articles
News
Kanunlar
Yönetmelikler
Tebliğler


Career
IK Policy
Open Positions
IK Form
Contact Us
Address-Sketch
Invoice and Bank Account Information
Request Form
Contact Form
Links
What Can We Do For You?Homepage | Site Map |  Access Conditions  |  Privacy

Ehlibeyt Mh. Ceyhun Atıf Kansu Cd. 1271. Sk. No:15/9 Balgat - Ankara
T: +90 (312) 474 00 74 | F: +90 (312) 474 00 55
W:www.anreva.com.tr | E: bilgi@anreva.com.tr
Written and visual content in the site is provided by ANREVA.
It cannot be copied without permission and cannot be quoted by giving reference. All rights reserved. 2013 ©