Türkçe | English

Bağımsız Bölüm Bazında Yer Uyumsuzluğu (Trampa)

03.12.2013

Rapora konu örnek olayımız; özel bir finans kurumu adına düzenlediğimiz, Mesken nitelikli bir gayrimenkulün değerleme raporuyla ilgilidir. Finans Kurumu raporlarında; değerleme standartlarının asgari gerekliliğinin yanı sıra krediye konu olacak taşınmazın, teminat niteliği ve yasal alan değer takdiri büyük önem arz etmektedir. Taşınmazın hukuki durum tespitlerinin yapılıp, yasallığı mutlaka sorgulanmalıdır. Özellikle Kat irtifakı kurulu veya Kat Mülkiyetine geçen taşınmazlarda yer tespiti için belediyenin verdiği kapı numaraları değil, sadece ilgili tapu sicil müdürlüğündeki numaratajı mevcut onaylı kat irtifakı veya kat mülkiyetine esas mimari proje baz alınmaktadır. Bu proje doğrultusunda yapılan incelemelerde yaşanan uyumsuzluklar kredi süreçlerine engel teşkil edeceğinden, uyumsuzluğun düzeltilmesi mümkün ise, finans kurumu tarafından müşteri yönlendirilmektedir. Bu duruma ilişkin örnek olayımız açıklayıcı olacaktır.

Rapora konu, tapu kaydı 3. Kat 18 numaralı bağımsız bölüm olarak firmamızdan ekspertizi talep edilen mesken için düzenlenen rapor içinde bağımsız bölüm bazında yer tespitinin mimari projeye uygun olmadığı gerekçesiyle yasal durum değer takdiri yapılmamıştır. Bunun nedeni ise resim üzerinden de anlaşılacağı üzere; bina giriş yönü, kat konumu, merdiven/asansör v.b. unsurlarına göre tarafımıza gösterilen bağımsız bölümün mimari projesinde olması gerektiği yere denk düşmeyip başka bir bağımsız bölüme tekabül etmesidir.

Kat planında 18 numaralı bağımsız bölüm bina giriş yönüne göre sol ön cephede yer alması gerekirken, tarafımıza gösterilmiş daire ise bina girişine göre sağ arka cephedeki dairedir. Bu durumda finans kurumu raporları genelinde, ilgili tapu sicil müdürlüğünde mevcut onaylı kat irtifakı veya kat mülkiyetine esas mimari projesiyle, yerindeki mevcut durumda bağımsız bölüm bazında uyumsuz olması nedeniyle yasal durum değer takdiri gerçekleştirilmemektedir.

Bu duruma istinaden ilgili finans kurumu; durumu müşterisine belirtmiş ve bağımsız bölümler arasında numara değişikliği (Trampa) yapılmasını tavsiye etmiştir. Bunun üzerine müşteri ilgili tapu dairesine giderek numarataj değişikliğine başvurmuştur. Takribi bir kaç gün içinde bu değişiklik yapılmış ve rapor tarafımıza revize edilmek üzere yollanmıştır. Eksperimiz tekrar Tapu sicil müdürlüğüne yönlendirilmiştir. Eksperimizin yapmış olduğu incelemede, tapu sicil müdürlüğünde işlemi yapan memurun, dikkatsizlik ve teknik bilgi yetersizliği nedeniyle, numara değişikliğinin hangi yönde yapılması gerektiği fark edilemeyip, mevcut numaratajdan daha farklı bir yönde düzeltme yapılmış, bu şekilde düzeltilmiş numaralar durumun düzelmesine yardımcı olmamış aksine işi daha da içinden çıkılmaz şekle sokmuştur. Şöyle ki; yapılan proje incelemesinde bağımsız bölümlerin yeniden numaralandırıldığı, ancak yapılan düzeltme sonucunda tarafımıza ekspertiz için tapusu verilen 18 numaralı meskenin projesinde girişe göre sol arka cephede kaldığı, tarafımıza gösterilen meskenin ise projesinde girişe göre sağ arka tarafta kaldığı ve bu meskenin 19 numaralı bağımsız bölüme denk düştüğü tespit edilmiştir. Sonuç olarak yapılan numara düzeltmesine göre bağımsız bölümün konumu yine projesi ile uyumsuz hale gelmiştir.

Görüldüğü üzere yapılan değişikliklerin her zaman düzgün yapılamadığı, teknik bilgi yetersizlikleri ya da dikkatsizlik gibi unsurların taşınmazların yasal durum değer takdirlerini etkilediği, en nihayetinde müşterinin tapusuna sahip olduğunu düşündüğü dairenin yasal olarak kendisine ait olmadığını anlamasına yardımcı olan örnek olaylar ekspertiz raporlarında karşılan durumlardan sadece birkaç tanesidir.

Emrah ÖZDEMİR (Gayrimenkul Değerleme Uzmanı)

Photo Gallery


Clicks: 3309   |   Last Updated: 03.12.2013
Print Page


  Other Precedent
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Company
About Us
Our Principles
Our Professional Team
Study Schedule?
Valuation Methods?
Valuation Report Standarts?
Continuous Information Form
Foundation Membership
Anreva in Press


Serviced Sectors
Public
Banking
Audit Sector
Public Corporations
Private Sector
Foreign Investor
Individual Investor
Foundations and Societies


Legislation
Legislation
Articles
News
Kanunlar
Yönetmelikler
Tebliğler


Career
IK Policy
Open Positions
IK Form
Contact Us
Address-Sketch
Invoice and Bank Account Information
Request Form
Contact Form
Links
What Can We Do For You?Homepage | Site Map |  Access Conditions  |  Privacy

Ehlibeyt Mh. Ceyhun Atıf Kansu Cd. 1271. Sk. No:15/9 Balgat - Ankara
T: +90 (312) 474 00 74 | F: +90 (312) 474 00 55
W:www.anreva.com.tr | E: bilgi@anreva.com.tr
Written and visual content in the site is provided by ANREVA.
It cannot be copied without permission and cannot be quoted by giving reference. All rights reserved. 2013 ©