Türkçe | English

İşletmeleri Tümden Değerleme Yöntemleri

09.04.2012

İŞLETMELERİ TÜMDEN DEĞERLEME YÖNTEMLERİ

Özet: Rekabetin kıran kırana yaşandığı günümüz koşullarında işletmeler rekabetin gereklerine uyum sağlayamazlarsa, pazardaki konumlarını çok kolay bir şekilde rakiplerine kaptırabilirler. Rekabetçi ortama yön veren özellikler ise; Global boyutta rekabet, üretim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, müşteriye odaklanma, yeni yönetim anlayışları ile sosyal, politik ve kültürel değşiklikler, şeklinde ifade edilmektedir. İşletmelerde, stratejik amaç ve hedeflerine uyum sağlayan etkin bir performans yönetim sisteminin yapılandırılması gerekmektedir.

Stratejik boyutlu bir performans ölçüm sistemi olan İşletmeleri Tümden Değerleme Yöntemi(İTDY)'nin belirlenen amaçlar doğrultusunda yapılandırılması gerekir. Bu yöntem yöneticilerin işletmeye dört önemli boyuttan bakmalarını sağlamaktadır. Bu dört boyut, 1-Finansal Boyut, 2-Müşteri Boyutu, 3-İçsel Süreçler Boyutu, 4-Öğrenme ve gelişme boyutudur.

Stratejiyi işletmede her kesimin işi haline getiren bir anlayış olan İşletmeyi Tümden Değerleme yöntemi, işletmenin dününün değerlendirilmesi değil, geleceğinin şekillendirilmesi konusunda yönetime yardımcı olan yeni yönetim araçlarından biri olarak uygulanmaya başlamıştır.

Kaynak: Mustafa İME (Marmara Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi Yıl 2010, Cilt XXIX, Sayı II, S.361-385
 
Yazının tamamı için tıklayınız
 
Clicks: 3225   |   Last Updated: 30.12.2013
Print Page


  Other Articles
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Company
About Us
Our Principles
Our Professional Team
Study Schedule?
Valuation Methods?
Valuation Report Standarts?
Continuous Information Form
Foundation Membership
Anreva in Press


Serviced Sectors
Public
Banking
Audit Sector
Public Corporations
Private Sector
Foreign Investor
Individual Investor
Foundations and Societies


Legislation
Legislation
Articles
News
Kanunlar
Yönetmelikler
Tebliğler


Career
IK Policy
Open Positions
IK Form
Contact Us
Address-Sketch
Invoice and Bank Account Information
Request Form
Contact Form
Links
What Can We Do For You?Homepage | Site Map |  Access Conditions  |  Privacy

Ehlibeyt Mh. Ceyhun Atıf Kansu Cd. 1271. Sk. No:15/9 Balgat - Ankara
T: +90 (312) 474 00 74 | F: +90 (312) 474 00 55
W:www.anreva.com.tr | E: bilgi@anreva.com.tr
Written and visual content in the site is provided by ANREVA.
It cannot be copied without permission and cannot be quoted by giving reference. All rights reserved. 2013 ©