Tarih: 17.12.2018
Adres:  http://www.anreva.com.tr/EN/HaberYazdir.aspx?ID=3108&IcerikID=3203

Yerinde Farklı İnşaa Edilmiş 13 Adet Dubleks Ev

29.11.2013 09:57:51 AM


Tekirdağ İli Marmara Ereğlisi İlçesinde dubleks ev nitelikli ve aynı malike ait 13 adet bağımsız bölüm için değerleme talebi gelmiştir.

Taşınmazın bulunduğu parselin belediye ve tapu sicil müdürlüğündeki resmi evrakları incelenmiş, yerinde gerekli ölçüm ve incelemeler yapılmak üzere gidiliğinde ise aşağıdaki durum tespitleri yapılmıştır.

Değerleme günü itibariyle kat irtifakı kurulmuş olan sitede bağımsız bölümlerin büyük çoğunluğunun inşaa edilmediği gözlenmiştir. Kat irtifakına esas mimari projesinin vaziyet planından yapılan tespitlerde ise değerlemeye konu 13 adet taşınmazında inşa edilmeyerek yerlerine vaziyet planında taşınmazların tekabül ettiği alanın çevresinin tel örgü ile çevrilmesi suretiyle 2 adet villa, bekçi evi ve havuz inşa edildiği tespit edilmiştir. Her ne kadar mevcut yapılar vaziyet planında belirtilen kimi bağımsız bölümlere tekabül ediyormuş gibi görünse de yerinde yapılan ölçüm ve konumlandırmalar sonucunda mevcut yapıların vaziyet planında belirtilen hiçbir bağımsız bölümün konumuyla uyuşmadığı kanaatine varılmıştır.

Tamamı ile ruhsat ve ekleri ile kat irtifakına esas mimari projesine aykırı olarak inşa edilmiş mevcut yapıların ruhsata esas mimari projenin vaziyet planında belirtilen konumda inşa edilmemiş olması ve konu taşınmazların vaziyet planında belirtilen konumlarında inşa edilebilmeleri için mevcut yapı ve müştemilatların yıkılmasının gerekmesi nedenleriyle taşınmazların teminata konu olmasının risk arz edeceği aşikardır. Bu nedenle, arsa üzerinde yer alan yapılara yasal değer verilmemiştir. Taşınmazların satış kabiliyeti açısından bakıldığında ise taşınmazların henüz inşa edilmemiş olması ve kat irtifakının kurulu olması nedeniyle arsa paylarının ana gayrimenkulden bağımsız olarak düşünülemeyeceği dikkate alınarak “Satışı Güç” olarak belirtilecektir.