Türkçe | English
Piyasa araştırmasında;

  Gayrimenkullerle ilgili piyasa araştırması yapılması,
  Gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı piyasanın profesyonelce izlenerek bireysel risklerin azaltılması,
  Taşınmaz sahipleri için doğru ve bağımsız bir gözle incelenmiş bilgi temini,
  Gayrimenkulle ilgili farklı kaynaklardan alınan bilgilerin bir süzgeçten geçirilerek kararları etkileyecek sonuçlara ulaşmak,
  Piyasa araştırmasının tüm yönleriyle ele alınması,
  Piyasa araştırması dahilinde taşınmaza benzer mülklerin tespitinin yapılması ve konu taşınmaz ile karşılatırılması,
  Belli bir döneme ait önceki verilerden yararlanarak günümüz koşullarında ilgili piyasanın ortaya konulması,
  Değerleme işlemi dahilinde piyasadaki emsallerin detaylı araştırılması ve bu emsaller ile birlikte değerleme işleminin değerlendirilmesi,
  Spekülatif amaçlarla hareket eden bir piyasadan korunmak,
  Piyasa aktörleri için ve bu aktörlere bakarak karar veren yatırımcılar için en önemli riskleri elemek gibi amaçlar hedeflenmektedir.

Satış Kabiliyeti için ise;

  Alımsatıma konu olan bir taşınmazın normal piyasa koşulları altında satış kabiliyetinin belirlenmesi,
  Gerçek alım-satım fiyatlarını ,getiri ve satış kabiliyetini doğru tespit etmek ve bu tespit üzerinden gayrimenkul üzerindeki paranın zaman değerinin de doğru ölçülmesi,
  Satış kabiliyeti açısından taşınmaza etki edecek unsurların ortaya konması,
  Taşınmazın alım-satımına engel bir husus olup olmadığının belirlenmesi ve bu hususların satış kabiliyetine etkilerinin ortaya konması,
  Satış kabiliyetine engel durumlarda yapılması gerekenlerin tespit edilmesi,
  Satış kabiliyeti üzerinden gayrimenkullerin değerlendirilmesi,
  Satış kabiliyeti açısından gayrimenkul ile ilgili bir sorun varsa ve tespit edildiyse alıcısının az/zor/özel olarak belirlenmesi,
  Satış kabiliyetinin neden zor olduğunun yeterince ifade edilebilmesi gibi özellikler ortaya konmaktadır.
Clicks : 4443   |   Last Updated: 06.02.2014
Print Page


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Company
About Us
Our Principles
Our Professional Team
Study Schedule?
Valuation Methods?
Valuation Report Standarts?
Continuous Information Form
Foundation Membership
Anreva in Press


Serviced Sectors
Public
Banking
Audit Sector
Public Corporations
Private Sector
Foreign Investor
Individual Investor
Foundations and Societies


Legislation
Legislation
Articles
News
Kanunlar
Yönetmelikler
Tebliğler


Career
IK Policy
Open Positions
IK Form
Contact Us
Address-Sketch
Invoice and Bank Account Information
Request Form
Contact Form
Links
What Can We Do For You?Homepage | Site Map |  Access Conditions  |  Privacy

Ehlibeyt Mh. Ceyhun Atıf Kansu Cd. 1271. Sk. No:15/9 Balgat - Ankara
T: +90 (312) 474 00 74 | F: +90 (312) 474 00 55
W:www.anreva.com.tr | E: bilgi@anreva.com.tr
Written and visual content in the site is provided by ANREVA.
It cannot be copied without permission and cannot be quoted by giving reference. All rights reserved. 2013 ©