Türkçe | English
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Ya Da Herkes Tarafından Söylendiği Gibi Kentsel Dönüşüm
6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakındaki kanun 30 mayıs 2012 ve yönetmeliği 4 ağustos 2012 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştır.

Yapımızın riskli olup olmadığını nasıl tespit edebiliriz ve yapılması gereken işlemler nedir ?
• Tüm yapılar için risk raporu hazırlatılabilir, yani konut, dükkan, otel, fabrika aklınıza gelebilecek her yapı için.

• Risk tespiti için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisans verilmiş kuruluşlara başvurmamız gerekiyor. Bu kuruluşların listesi bakanlığın internet sayfasında yayımlanmaktadır.

Risk tespiti için kimler başvurabilir ; bir yapıda arsa payı olan malik ya da kanuni temsilcisi başvuruda bulunabilir, yani bu tespit için kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş olma şartı yoktur.

Yapınız yapılan denetleme sonucunda riskli yapı olarak tespit edilirse süreç nedir ?
• Yapının riskli olduğu tapu sicilinde beyanlar hanesinde belirtilecektir. Tapu müdürlüğü tarafından o yapıdaki hak sahiplerine ulusal adres veri tabanındaki adresleri esas alınarak tebligat gönderilecektir

• Bu tebligat; yapının riskli olduğunun tespit edildiğini, 60 günlük sürede yapının yıkılabileceğini, hak sahiplerinin bu tespite 15 günlük sürede itiraz edebileceklerini bildirir.

• Riskli yapının yıkım masrafları maliklerce arsa payı oranında ödenecektir, maliklerin belirtilen sürede yıkımı gerçekleştirmemesi halinde ilgili mülki amirlik tarafından yıkım gerçekleştirilir ve hak sahiplerinin tapu kayıtlarına hisseleri oranında müşterek ipotek belirlemesinde bulunulur.

• Riskli bir yapının yıkım öncesinde yasa kapsamında uygulama yapılmasını engelleyen bir durum yoktur. Buna karşın yıkım sonrası uygulama yönetmeliği çerçevesinde yıkımı takip eden 30 gün içinde işlemler başlatılmalıdır.

• Aksi takdirde bakanlık tarafından acele kamulaştırma yoluna gidilebilecektir.

Riskli yapıların yıkıldıktan sonra ne yapılacağı konusundaki uygulama süreci için maliklerin oy birliği ile hareket etmesi gerekmektedir. Oy birliğinin sağlanamaması durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu’ nun yetki verdiği
ANREVA GAYRİMENKUL DEĞERLEME gibi bir lisanslı değerleme şirketine riskli yapının değeri tespit ettirilir ve bu rapor maliklere dağıtılır, maliklerden herhangi birisi tüm malikleri toplantıya çağırır ve riskli yapı malikleri hak sahibi oldukları hisseleri oranında en az 2/3 çoğunluk ile karar verecektir.
Clicks : 4595   |   Last Updated: 04.12.2013
Print Page


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Company
About Us
Our Principles
Our Professional Team
Study Schedule?
Valuation Methods?
Valuation Report Standarts?
Continuous Information Form
Foundation Membership
Anreva in Press


Serviced Sectors
Public
Banking
Audit Sector
Public Corporations
Private Sector
Foreign Investor
Individual Investor
Foundations and Societies


Legislation
Legislation
Articles
News
Kanunlar
Yönetmelikler
Tebliğler


Career
IK Policy
Open Positions
IK Form
Contact Us
Address-Sketch
Invoice and Bank Account Information
Request Form
Contact Form
Links
What Can We Do For You?Homepage | Site Map |  Access Conditions  |  Privacy

Ehlibeyt Mh. Ceyhun Atıf Kansu Cd. 1271. Sk. No:15/9 Balgat - Ankara
T: +90 (312) 474 00 74 | F: +90 (312) 474 00 55
W:www.anreva.com.tr | E: bilgi@anreva.com.tr
Written and visual content in the site is provided by ANREVA.
It cannot be copied without permission and cannot be quoted by giving reference. All rights reserved. 2013 ©