Date: 18.02.2019
Address:  http://www.anreva.com.tr/EN/IcerikYazdir.aspx?ID=26&IcerikID=26

Şahsi İrtifak Hakları Değerlemesi


  İntifa hakkı değerlemesi; (Taşınır ve taşınmaz malların, hakların ve bir mal grubunun kulanımıyla ilgili hukuki durumların tespiti)
  Oturma Hakkı değerlemesi; (Taşınır ve taşınmaz malların, hakların ve bir mal grubunun oturma hakkı ile ilgili hukuki durumların tespiti)
  Üst Hakkı Değerlemesi; (Taşınır ve taşınmaz malların, hakların ve bir mal grubunun üst hakkı ile ilgili hukuki durumların tespiti)
  Kaynak hakkı değerlemesi; (Taşınır ve taşınmaz malların, hakların ve bir mal grubunun kaynak hakkı ile ilgili hukuki durumların tespiti)