Date: 22.02.2019
Address:  http://www.anreva.com.tr/EN/IcerikYazdir.aspx?ID=3077&IcerikID=91

Useful Links


Uluslararası Değerleme Organizasyonları
  International Valuation Standards Comitee
  The European Group of Valuers
  American Society of Appraisers
  The Urban Land Institute

Kamu Kuruluşları
  Vakıflar Genel Müdürlüğü
  İller Bankası Genel Müdürlüğü
  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
  Kamuyu Aydınlatma Platformu
  MİGEM
  Muhasebat Müdürlüğü
  Türkiye İstatistik Kurumu
  Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu
  T.C. Maliye Bakanlığı
  Hazine Müsteşarlığı
  Kalkınma Bakanlığı
  Adana Büyükşehir Belediyesi
  Ankara Büyükşehir Belediyesi
  Bursa Büyükşehir Belediyesi
  İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  İzmir Büyükşehir Belediyesi
  Kayseri Büyükşehir Belediyesi
  Konya Büyükşehir Belediyesi
  Türkiye Belediyeler Birliği
  T.C. Merkez Bankası
  INVEST
  TOKi
  Milli Emlak Genel Müdürlüğü
  TMSF
  Tarımsal Yatırımcı Danışma Ofisi(TARYAT)
  KOSGEB
  T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Meslek Kuruluşları

  Ankara Tabip Odası
  Değerleme Uzmanları Derneği
  Şehir Plancıları Odası
  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği(TMMOB)
  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB)
  Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası(INTES)
  Türkiye Genç İşadamları Derneği(TUGIAD)
  Türkiye Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği(MUSIAD)
  Türkiye Bankalar Birliği
  Türkiye Barolar Birliği
  Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği(TKYD)
  Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı
  TSPAKB
  Uluslararası Yatırımcılar Derneği(YASED)

Yabancı Kuruluşlar
  The World Bank
  INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION (IFC)
  International Monetary Fund(IMF)
  American Industrial Real Estate Association(AIR)
  American Real Estate Society(ARES)
  The American Real Estate and Urban Economics Association(AREUEA)
  European Real Estate Society(ERES)
  Global Real Estate Institute(GRI)
  Grubb&Ellis
  Institue of Real Estate Management(IREM)
  International Association of Corporate Real Estate Executives(NACORE)
  National Council of Real Estate Investment Trust(NAREIT)
  International Real Estate Federation(FIABCI)
  International Real Estate Federation-American Chapter(FIABCI-USA)
  Mortgage Bankers Association of America(MBAA)
  National Association of Industrial and Office Properties(NAIOP)
  National Association of Real Estate Investment Companies(NAREC)
  National Council of Real Estate Investment Fiduciaries(NCREIF)
  Real Estate Investment Advisory Council(REIAC)
  Real Estate Investment Association(REIA)
  Real Estate Research Institute(RERI)
  European Investment Bank(EIB)
  World Trade Organization(WTO)
  International Trade Center(ITC)
  International Chamber of Commerce(ICC)