Date: 19.10.2018
Address:  http://www.anreva.com.tr/EN/IcerikYazdir.aspx?ID=3101&IcerikID=3188

Regulations


Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği
 
Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği
 
Kamulaştırma Kanunu Uygulama Yönetmeliği
 
Büyükşehir Belediyesi İmar Uygulama Yönetmeliği
 
Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 16) Maddi Duran Varlıklar