Date: 18.02.2019
Address:  http://www.anreva.com.tr/EN/IcerikYazdir.aspx?ID=4&IcerikID=5

Study Schedule?


1. Müşteri talebinin tarafımıza ulaşmasının ardından, çalışmaya başlayabilmek için, müşteriyle, değerleme çalışmasının ; niteliğini, kapsamını, koşullarını, süresini, uzmanların kimliklerini ve fiyatını içeren sözleşme yapılır,

2. Müşterinin temin edilecek belgelerin incelenmesi sonucunda değerleme çalışmasının kapsamı belirlenerek, gerekli görevlendirmeler yapılır,

3. Gayrimenkul önceden hazırlanmış olan formlara göre, detaylı bir biçimde yerinde incelenir ve belgelenir,

4. Değerlemesi yapılacak gayrimenkulün, değerleme çalışmasına etki edebilecek, bölgesel analizleri için gerekli veriler, üst ölçekten alt ölçeğe doğru toplanır,

5. Değerleme çalışmasında kullanılacak yöntem ya da yöntemler belirlenerek, bunlara ilişkin kullanılacak veriler güvenilir kaynaklardan ve yeterli örneklemeyle toplanır,

6. İlgili kurum yada kuruluşlarda gerekli araştırmalar yapılarak değerleme çalışması kapsamındaki bilgi ve belgeler temin edilir,

7. Toplanan verilerin tasnif edilerek düzenlenmesi aşamasında ; Toplanan veriler belirlenen yöntemlere uygulanır, gayrimenkul için “En iyi ve En verimli kullanım” belirlenir, gerekli kalibrasyonlar yapılarak değer takdir edilir,

8. Uluslararası değerleme standartlarına ve Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili tebliğlerine uygun olarak oluşturulan formatta değerleme raporu düzenlenir,

9. Rapor ve çalışma kağıtları gerekli kontrolleri yapılarak müşteriye sunulur.

10. Rapor ve çalışma kağıtları on yıl saklanmak üzere veri tabanında arşivlenir.