Tarih: 16.12.2018
Adres:  http://www.anreva.com.tr/TR/HaberYazdir.aspx?ID=2064&IcerikID=3217

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Yayınlanmıştır

04.12.2013 02:36:00 PM


28.11.2013 tarih ve 28835 sayılı Resmi Gazete’de “6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” yayınlanmıştır.

23.02.1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. Diğer mevzuatta Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna yapılan atıflar bu yeni Kanuna yapılmış̧ sayılacaktır. 6502 sayılı yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra (28 Mayıs 2014 günü) yürülüğe girecektir.

Konut finansmanıyla ilgili üçüncü bölüm ve Ön ödemeli konut satışıyla ilgili dördüncü bölüm gayrimenkul sektörünü yakından ilgilendirmektedir.

Kanun metni için lütfen tıklayınız...