Tarih: 22.02.2019
Adres:  http://www.anreva.com.tr/TR/HaberYazdir.aspx?ID=2064&IcerikID=3241

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıkları Yönetmelik Değişikliği!

09.12.2014 10:20:25 AM


Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının yapı esasları ve denetimine dair yönetmelikte değişiklik yapılması hakkında yönetmelik 7 Aralık 2014 tarihinde 29198 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

YÖNETMELİK
Kültür ve Turizm Bakanlığından