Tarih: 23.01.2019
Adres:  http://www.anreva.com.tr/TR/HaberYazdir.aspx?ID=3076&IcerikID=46

İşletmeleri Tümden Değerleme Yöntemleri

09.04.2012 04:15:34 PM


İŞLETMELERİ TÜMDEN DEĞERLEME YÖNTEMLERİ

Özet: Rekabetin kıran kırana yaşandığı günümüz koşullarında işletmeler rekabetin gereklerine uyum sağlayamazlarsa, pazardaki konumlarını çok kolay bir şekilde rakiplerine kaptırabilirler. Rekabetçi ortama yön veren özellikler ise; Global boyutta rekabet, üretim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, müşteriye odaklanma, yeni yönetim anlayışları ile sosyal, politik ve kültürel değşiklikler, şeklinde ifade edilmektedir. İşletmelerde, stratejik amaç ve hedeflerine uyum sağlayan etkin bir performans yönetim sisteminin yapılandırılması gerekmektedir.

Stratejik boyutlu bir performans ölçüm sistemi olan İşletmeleri Tümden Değerleme Yöntemi(İTDY)'nin belirlenen amaçlar doğrultusunda yapılandırılması gerekir. Bu yöntem yöneticilerin işletmeye dört önemli boyuttan bakmalarını sağlamaktadır. Bu dört boyut, 1-Finansal Boyut, 2-Müşteri Boyutu, 3-İçsel Süreçler Boyutu, 4-Öğrenme ve gelişme boyutudur.

Stratejiyi işletmede her kesimin işi haline getiren bir anlayış olan İşletmeyi Tümden Değerleme yöntemi, işletmenin dününün değerlendirilmesi değil, geleceğinin şekillendirilmesi konusunda yönetime yardımcı olan yeni yönetim araçlarından biri olarak uygulanmaya başlamıştır.

Kaynak: Mustafa İME (Marmara Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi Yıl 2010, Cilt XXIX, Sayı II, S.361-385
 
Yazının tamamı için tıklayınız