Tarih: 19.12.2018
Adres:  http://www.anreva.com.tr/TR/HaberYazdir.aspx?ID=3076&IcerikID=51

Marka Değerleme Yöntemleri ve Markaların Mali Tablolara Alınmalarının Etkileri

08.03.2012 04:16:21 PM


Yoğun rekabet müşteri kitlesine çok fazla seçenek imkanı getirmekte olup, özellikle gelişmiş ülkelerde sürekli olarak mal ve hizmet fazlası bulunmaktadır. Böylesi bir ortamda başarıyı yakalayabilmek, güçlü ve tanınan bir marka, başarılı bir satış ekibi, diğer firmaların sahip olmadığı bir yazılım veya patent gibi maddi olmayan varlıklarla satışları artırabilmek ya da maliyetleri düşürebilmekten geçmektedir. Şirketler için ekonomil zenginliğin kaynağı, sadece üretim tesisleri kurmak ve bunları işletmekten maddi olmayan varlıkların yaratılması ve manipüle edilmesine kaymıştır.
 
Maddi olmayan varlıklar ile ilgili yapılan tartışmaların da büyük kısmı markalar üzerinde cereyan etmiştir. Bu çalışma boyunca yararlanılan kaynakların birçoğunda markanın günümüzde şirketlerin en önemli varlığı olduğu şeklindeki yorumlarla karşılaştırılmıştır. Bu derece önem atfedilmesine ve üzerinde yaşanan çok yoğun tartışmalara rağmen markanın önem kazanması şaşırtıcı derecede yeni bir gelişmedir.
 
Yazının tamamı için tıklayınız.
 
Kaynak: YUSUF KAYA (Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi)