Tarih: 16.12.2018
Adres:  http://www.anreva.com.tr/TR/HaberYazdir.aspx?ID=3076&IcerikID=53

Marka Değeri ve Muhasebesi

08.03.2012 04:16:41 PM


Marka, pazarlamanın temel konularından birisi olmasına rağmen, markaların değerlerinin belirlenmesine ilk olarak şirket ele geçirme ve birleşmeleri esnasında ihtiyaç duyulduğundan konu ilk önce şirketlerin finans bölümlerinin ilgi alanına girmiştir. Şirketlerin çeşitli marka değerlendirme metotlarını kullanarak markalarını değerlendirtmeye çalışmaları bu metotların birçoğunun objektif unsurlar içermemesi, markanın değerinin halka açık şirketlerinin aleyhine olacak şekilde gerçekleştirilmesine ve halka açık şirketlerin mali durumlarının çarpıtılmasına neden olmuştur. Gerek işletmeler gerekse yatırımcıların vereceği kararlarda büyük önem arz eden marka değeri ve bu değerin mali tablolarda nasıl gösterilmesi gerektiğini belirlemek çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu bağlamda çalışmada önce, marka değeri bu değerin belirlenmesinde kullanılan metodlar ve bu metodların eksik yönlerinin ortaya çıkarılması ele alınacaktır. Markanın mali tablolarda nasıl gösterilmesi gerektiğine ise çalışmanın son kısmında değinilecektir.

Yazının tamamı için tıklayınız.

Kaynak: Filiz AYGEN