Tarih: 17.12.2018
Adres:  http://www.anreva.com.tr/TR/HaberYazdir.aspx?ID=3076&IcerikID=62

Maden Sahası Devralma Değerlendirmesi

15.11.2011 04:19:21 PM


 ÖZET: Maden aramanın oldukça riskli ve yüksek giderli olmasından dolayı şuha devralma, sahadaki maden ve maden dışı varlıkların satmalımla sahibi olunması, maden sahalarını elde etmenin genel bir yoludur. Bu çalışma stokastik simiilasyonun olası devralma senaryolarına uygulanmasının maden saha devralma değerlendirmelerini anlamak, formule etmek ve çözümlemek için teme! bir çerçeve sağladığını göstermektedir.
 
 ABSTRACT: Due to the fact that exploration is highly risky and expensive, property acquisition, becoming owner of mineral and non-mineral assets in the property, is a common way of obtaining mineral properties. This study demonstrates that application of stochastic simulation to plausible acquisition scenarios provides a basic framework for understanding, formulating and resolving mineral property acquisitions.

Makalenin tamamına ulaşmak için tıklayınız.