Tarih: 19.12.2018
Adres:  http://www.anreva.com.tr/TR/HaberYazdir.aspx?ID=3076&IcerikID=68

Diyarbakır Gayrimenkul Piyasa Araştırması Sonuçları

27.07.2010 12:00:00 AM


DİYARBAKIR İLİ ÖZET RAPOR Doğudan Batman, batıdan Şanlıurfa, güneyden Mardin, kuzeyden Elazığ illeriyle çevrili olan Diyarbakır ` ın batısında Karacadağ yeralmaktadır. 1990 yılında 468.830 olan Diyarbakır İli Nüfusu 2007 yılı Adrese Dayalı nüfus sayımına kadar geçen 81 yıllık süre içerisinde yaklaşık 3,23 kat artarak 1.515.011 ′ e ulaşmıştır.Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan Diyarbakır İli, Merkez İlçesi, yirmibir adet ana mahalleden oluşmaktadır. Mahalleler sırası ile Alipaşa Mahallesi, Camiikebir Mahallesi, Cevatpaşa Mahallesi, İnönü Mahallesi, İskenderpaşa Mahallesi, Lalebey Mahallesi, Melikahmet Mahallesi, Savaş Mahallesi, Süleymannazif Mahallesi, Ziyagökalp Mahallesi, Alipınar Mahallesi, İstasyonbağları Mahallesi, Kaynartepe Mahallesi, Aziziye Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Köşkler Mahallesi, Sanayi Mahallesi, Seyrantepe Mahallesi, Yenişehir Mahallesi, Kayapınar Mahallesi, Huzurevleri Mahallesinden oluşmaktadır. Mahalleleri bölge olarak nitelendirdiğimizde, 1. Bölge (Alipaşa Mahallesi, Camiikebir Mahallesi, Cevatpaşa Mahallesi, İnönü Mahallesi, İskenderpaşa Mahallesi, Lalebey Mahallesi, Melikahmet Mahallesi, Savaş Mahallesi, Süleymannazif Mahallesi, Ziyagökalp Mahallesi), 2. Bölge (Alipınar Mahallesi, İstasyonbağları Mahallesi, Kaynartepe Mahallesi) 3. Bölge (Aziziye Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Köşkler Mahallesi, Sanayi Mahallesi, Seyrantepe Mahallesi, Yenişehir Mahallesi), 4. Bölge (Kayapınar Mahallesi, Huzurevleri Mahallesi) olmak üzere dört bölge olarak nitelendirebiliriz.

1. Bölge (Alipaşa Mahallesi, Camiikebir Mahallesi, Cevatpaşa Mahallesi, İnönü Mahallesi, İskenderpaşa Mahallesi, Lalebey Mahallesi, Melikahmet Mahallesi, Savaş Mahallesi, Süleymannazif Mahallesi, Ziyagökalp Mahallesi); Şehrin merkezinde ticari + konut ağırlıklı bir bölgedir. Bölgede şehrin ticari potansiyelin ve yaya trafiğinin en yoğun olduğu, şehrin çarşı merkezi olarak kabul edilen Balıkçılarbaşı , Dağkapı , Melikahmet ve Gazi caddesi olmak üzere ana arterlerden oluşmakta olup şehrin ticari potansiyelinin en yüksek olduğu cadde ve sokağıdır.

2. Bölge (Alipınar Mahallesi, İstasyonbağları Mahallesi, Kaynartepe Mahallesi); Şehrin batı istikametinde orta düzey gelir grubu insanların yaşadığı şehrin konut ağırlıklı rağbet gördüğü kalabalık mahalleridir. Üç kısımdan oluşan bu bölgenin uç iki mahallesi gelir düzeyi düşük olan yerler olup , ortada kalan İstasyon bağları değer olarak bu ikisinden biraz daha üstünlük arzetmektedir. Diyarbakırınson yıllarda aşırı derecede göç almasından münasebetle bu bölgeler gelir durumu itibari ile mevcut göçün büyük bir bölümünü sırtlamıştır.

3. Bölge (Aziziye Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Köşkler Mahallesi, Sanayi Mahallesi, Seyrantepe Mahallesi, Yenişehir Mahallesi); Konum itibari ile dağınıklık arzeden bu bölgede Aziziye Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Köşkler Mahallesi , Seyrantepe Mahallesi Şehrin Kuzey ve doğu tarafında kalmakla birlikte genellikle gecekondu niteliği taşıyan ve alt gelir grubunun konumlandığı bölge olarak ortaya çıkmaktadır. Bunların dışında kalan Yenişehir Mahallesi şehrin en lüks itibarlı ve pahalı bölgeesini içermekte olup bu bölge yapılaşmaya doymuştur. Büyük kısmı konut bölgesi olan bölgenin ofis semti oldukça hareketli ve günlük alışveriş ve sosyal yaşantının oluştuğu bölge olarak göze çarpmaktadır. Bu mahallede daire fiyatları piyasa koşullarının az biraz üzerinde olsa dahi dükkan fiyatları piyasa koşullarının oldukça üzerinde seyretmektedir.

4. Bölge (Kayapınar Mahallesi, Huzurevleri Mahallesi); Şehrin Kuzeybatı istikametinde konut ağırlıklı rağbet gören bir bölgedir. Huzurevleri bölgesi yaklaşık 15 senelik bir geçmişi olan ve orta derecede nüfusun yaşadığı bölge olup , Kayapınar bölgesi gelişmenin ve yapılaşmanın halen son hızıyla devam ettiği bölge konumunda olup orta ve üst düzey nüfusun ikamet ettiği bölge olup konut fiyatları oldukça değer arzetmektedir.

- Bunların dışında şehrin doğu ve batı istikametlerinde dubleks ve tribleks villaların yapımı son dönemde büyük bir artış göstermekte olup aşırı bir değer arzetmektedirler.

- Şehir konut olarak daha çok batıya doğru gelişmekte olup, şehrin batıya doğru çıkışında bulunan Kayapınar Beldesi son yıllarda çok gelişmiştir.

Değerleme Uzmanı
Veysel Karabulut