Tarih: 19.12.2018
Adres:  http://www.anreva.com.tr/TR/HaberYazdir.aspx?ID=3076&IcerikID=70

Mersin İli Gayrimenkul Piyasa Araştırması Sonuçları

06.09.2010 04:20:40 PM


Klasik devirde Klikya olarak adlandırılmış olan Mersin; sırası ile Hititler, Frigler, Asurlular, Persler, Makedonyalılar, Romalılar ve Bizanslıların, XI. yüzyılda Selçukluların, XIV. yüzyılda Karamanoğulları ve Ramazanoğullarının XV. yüzyılda da Osmanlı İmparatorluğunun hâkimiyetine geçmiştir.

I. Dünya Şavaşında İtilaf Devletlerinin işgaline uğrayan Mersin, Milli Mücadele ile 3 Ocak 1922’de tekrar Türk hâkimiyetine girmiştir. 1924 yılında Mersin Adıyla Vilayet olmuş, 1933 yılında da Mersin İçel ile birleştirilerek İçel adını almıştır. 28 Haziran 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4764 sayılı Kanunla da İl’in ismi yeniden Mersin olmuştur.

İl’in yüzölçümü 15.853 km2 olup; 13 ilçesi, 55 Belediyesi ve 510 köyü bulunmaktadır.

İl’e bağlı İlçelerden Bozyazı ve Aydıncık 1987 yılında, Çamlıyayla 1990 yılında, Büyükşehir sınırlarında yer alan Akdeniz, Mezitli, Toroslar ve Yenişehir ise 2008 yılında İlçe olmuşlardır.

Mersin İli doğusunda Adana, batısında Antalya, kuzeyinde Konya, Karaman, Niğde İlleri ile Güneyinde Akdeniz ile çevrilidir

İl’in ekonomik potansiyeli ve coğrafi konumu sebebiyle nüfus yoğunluğu yüksektir. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan olmak üzere, yurdun her yöresinden yoğun göç almıştır. Bu durum ilin nüfus yoğunluğunu arttırdığı gibi; kentsel gelişmeyi olumsuz etkilemiş, mahalli hizmet ve ihtiyaçları da arttırmıştır.
Mersin Limanı ilin gelişiminde en önemli faktör olarak sayılabilinir.
2009 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Tespiti ile ulaşılan Mersin İli genel nüfus toplamı 1.640.888’dir.
Toplam 1.640.888 olan nüfusun 1.270.62’i1 (%77,43) şehir nüfusu, 370.267’si (%22,57) köy nüfusudur.
Raporun devamı için lütfen tıklayınız....