Tarih: 23.01.2019
Adres:  http://www.anreva.com.tr/TR/HaberYazdir.aspx?ID=3076&IcerikID=84

Değerleme Kuruluşları Ve Mesleki Sorumluluk Sigortası

24.08.2009 04:22:51 PM


Mesleki Sorumluluk Sigortası; BDDK’nın değerleme kuruluşlarınca yapılmasını gerekli gördüğü bir sigortadır. BDDK’nın “Yetkilendirilecek Değerleme Kuruluşlarında Aranacak Koşullar” ile ilgili bölümde, bankalara değerleme hizmeti verecek kuruluşlar; mesleki sorumluluk sigortası yaptıracaklarını taahhüt etmekle zorunlu kılınmışlardır.

Değerleme Kuruluşları; değerleme hizmetine ilişkin sözleşmede belirtilen tutarın iki katından az olmamak üzere, verdikleri değerleme hizmetinden doğabilecek zararların tazminini güvence altına almak üzere 5411 sayılı Kanun’un 36. Maddesi uyarınca değerleme sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içinde genel şartları Hazine müsteşarlığı tarafından belirlenen mesleki sorumululuk sigortası yaptırmak zorundadır.

Sigorta kapsamında Yönetmelik’in “Değerleme Hizmeti”başlıklı 4. Maddesinin (a) fıkrasında belirtilen konulara ilişkin düzenlenen değerleme raporlarında gerçeğe aykırı bir değer belirlendiği yada değeri etkileyebilecek bir bilginin kasıtlı olarak dikkate alınmadığının ortaya çıkması durumunda, zarar gören taraflarca mesleki sorumluluk sigortası yaptırılan sigorta şirketinden yada değerleme kuruluşundan tazmin talebinde bulunulabilir. Değerleme hizmeti verecek kuruluşlar arasında yer alan kuruluşumuz ANREVA, mesleki sorumluluk sigortasının gerekliliğini ve önemini kavramış olup kurumsal yapının gerekliliği çerçevesinde ve hizmet verdiğimiz sektörlerdeki risk unsurunu en aza indirgemek maksadıyla Mesleki Sorumluluk Sigortası yaptırmış bulunmaktadır.