Tarih: 19.12.2018
Adres:  http://www.anreva.com.tr/TR/HaberYazdir.aspx?ID=3078&IcerikID=114

Anreva Lidebir Toplantısında

24.10.2011 09:36:06 AM


Şirketimiz Genel Kurul önderliğinde tüm şirket çalışanları; 08.10.2011 Cumartesi günü İstanbul'da LİDEBİR'in düzenlemiş olduğu toplantıya katılmıştır. Türkiye'nin birçok değerleme şirketinin katıldığı toplantı dahilinde, "Harcanabilir Gelir Akımlarının Bugünkü Değer Yöntemi ve Kapitalizasyon Oranı" başlığı karşılıklı tartışma şeklinde işlenmiştir. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda Anreva çalışanları aktif katılım göstererek sektörle ilgili sorularını dile getirmiştir. Toplantı bitiminde ise ANREVA çalışanları olarak mini ;İstanbul turu düzenlenmiş ve topluca yemek organize edilmiştir.

GEnel Müdürümüz Sayın Cem Erkan bu tarz eğitim programları ve toplantıların şirket çalışanları açısından her zaman yararlı olduğunu düşündüğünü söyleyip, tüm ANREVA çalışanları olarak bu tarz organizasyonlara tam katılım göstermeyi hedeflediklerini bildirmiştir.