Tarih: 22.02.2019
Adres:  http://www.anreva.com.tr/TR/HaberYazdir.aspx?ID=3078&IcerikID=130

2013- Arsa ve Arazilerin Metrekare Birim Değerlerinin Tespitine İlişkin Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesi Yayınlanmıştır

15.03.2013 10:15:39 AM


2013 YILI İÇERİSİNDE YAPILACAK ASGARİ ÖLÇÜDE ARSA VE ARAZİLERİN METREKARE BİRİM DEĞERLERİNİN TESPİTİNE İLİSKİN EMLAK VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ YAYINLANMIŞTIR

Bilindiği üzere 2013 yılı, bina, arsa ve araziler için 2014 yılına ait uygulanacak emlak vergi değerinin tespitiyle ilgili asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değer takdirlerinin yapılacağı yıldır. Bu çerçevede Maliye Bakanlığı’nca çıkarılan 2013/ 1 Seri No.lı Emlak Vergisi Kanunu Đç Genelgesi’nde bina, arsa ve araziler için 2014 yılına ait uygulanacak

emlak vergi değerinin tespitiyle ilgili asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin takdir islemlerine iliskin açıklamalara yer verilmistir. Arsa takdirleri; arsalar ve arsa sayılan parsellenmemis araziler için 2014 yılına ait emlak vergi değeri ilgili belediyelerce, takdir komisyonları tarafından her mahalle ve arsa sayılan parsellenmemis araziyi sınırları içerisinde bulunduran her köy için cadde, sokak veya değer bakımından farklı bölgeler itibarıyla takdir olunan birim değerlere göre hesaplanacaktır. Turistik bölgelerde, valilerce tespit edilecek pafta, ada veya parsellere ait 2014 yılı emlak vergisi değerinin hesabı da bu esasa göre yapılacaktır.

Metnin tamamı için tıklayınız.

Kaynak/Alıntı: http://www.mazars.com.tr/publishDocument.php?id=4506