Tarih: 19.12.2018
Adres:  http://www.anreva.com.tr/TR/HaberYazdir.aspx?ID=3078&IcerikID=3194

Değerleme Uzmanlığı Sınav Başvurusu

20.07.2009 08:26:43 AM


Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan Değerleme Uzmanlığı Lisanslama Sınavı için başvurular 24.07.2009 tarih Cuma günü mesai bitiminde sona erecektir. Bu sınavlar Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Antalya illerinde düzenlenmektedir.
 
Sınavlara katılabilmek için ilgili alanda çalışıyor olmak veya mezun olmak şartı aranmamaktadır. Ancak lisanslama sınavlarında başarılı olunduğu takdirde lisans belgesi alma aşamasında ilgili görevin gerektirdiği eğitim şartını ve tecrübe süresini taşıyor olmanız gerekmektedir.
 
Lisanslama Sınavındaki konu başlıkları:
 
- Gayrimenkul Değerleme Esasları
- Mesleki Mevzuat ve Etik Kurallar
- İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi
- Temel Finans Matematiği
- İlgili Vergi Mevzuatı
 
Her dersten en az 60 puan almanız ve 5 dersin ortalama notunun en az 70 olması gerekmektedir.
 
Sınavda başarılı olan adaylar 3 yıllık tecrübe şartını yerine getirmiş olmaları durumunda kurula başvurur ve "Değerleme Uzmanlığı Lisansı" nı almaya hak kazanırlar.