Tarih: 21.01.2019
Adres:  http://www.anreva.com.tr/TR/HaberYazdir.aspx?ID=3078&IcerikID=3239

Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik Tam Metni!

27.11.2014 08:42:18 AM


Ön ödemeli konut satışları hakkında yönetmelik, 27 Kasım 2014 tarihinde 29188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 46 ncı ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan yönetmelik, ön ödemeli konut satışlarına ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenliyor.