Tarih: 13.12.2018
Adres:  http://www.anreva.com.tr/TR/HaberYazdir.aspx?ID=3078&IcerikID=97

Değerleme ve LİDEBİR Üyeliğimiz

24.06.2009 08:54:06 AM


Değerleme Sektörü, ANREVA ve LideBİR Üyeliği
ANREVA Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. olarak Sermaye Piyasası Kurulunca listeye alınmak suretiyle gayrimenkul değerleme hizmeti veren şirketlerin bir araya gelerek oluşturduğu LideBİR (Lisanslı Değerleme Şirketleri Birliği Derneği) üyeliğimiz bulunmaktadır.

Çalışanları arasında sosyal ve mesleki koordinasyonu ve dayanışmayı sağlamak, etkimliklerde bulunmak, mesleki alanda ortak ilke ve hedefleri saptamak, inceleme ve araştırma, bilgi derleme, arşivleme ve dağıtma, eğitim faaliyetlerinde bulunmak, mesleki alanda faaliyette bulunan kişilerin mesleki yeterliklerini arttırmak ve ölçmek için özel eğitim programları yapmak, değişik seviyelerde sınavlar yapmak, yaptırmak ve belgelemek, değerleme hizmetlerinde etik kuralların ve mesleki standartların geliştirilerek uygulanmasını sağlamak, mevzuat hükümleri uyarınca, gayrimenkul değerleme ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak hedefleri ile oluşturulan LideBİR derneğine üyeliğimiz 2009 yılı başlangıcı itibariyle devam etmektedir. Değerleme uzmanlığının dünya standartları ve mevzuata uygun mesleki formasyonda ve etik kurallar içinde yapılmasını sağlamak vizyonunu paylaşmaktayız. Tüm çalışmaların yürütüldüğü bu derneğe üyeliğimiz ile birlikte sektördeki kurumsal altyapının oluşmasına yardımcı olmayı görev bilmekteyiz.