Tarih: 21.01.2019
Adres:  http://www.anreva.com.tr/TR/HaberYazdir.aspx?ID=3108&IcerikID=3232

Bağımsız Bölüm Numarataj Değişikliklerinin Kayıt Altına Alınması

23.05.2014 08:24:04 AM


Değerleme çalışmalarında herhangi bir b.bölümün numaratajında değişiklik yapılması tapu projelerinde önceki dönemlerde mühür vurularak ve imzalanarak kayıt altına alınmaktaydı. Özellikle yasal dayanak sorunu ila birlikte yeni dönemde tapuda yapılan b.bölüm değişiklikleri tapu kütüklerinde tarih ve yevmiye ile birlikte kayıt altına alınmaktadır. Bu uygulama ile birlikte herhangi bir taşınmaz için numarataj değişikliğinin yapılıp yapılmadığı konusunda tereddüde yer bırakmayacak şekilde başvuru belgeleri kayıt altına alma işlemleri değerleme çalışmalarında büyük kolaylık sağlamakta olup belirsizlikleri ortadan kaldıracak niteliktedir. Kayıt altına alınmamış yada herhangi bir değerleme raporuna istinaden dosyasında yasal dayanağı bulunmayan b.bölüm değişikliklerinde yer tespitine yönelik olarak uygulamada nasıl bir değerlendirme yapılacağı tartışma konusu olmaktadır. Örnek olay ile birlikte açıklamaya çalışacağımız durum kayıt altına alınmamış b.bölüm değişikliği ile ilgilidir.

Örnek olay olarak karşımıza çıkan değerleme çalışması Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi’nde Güvenevler Mahallesi’nde gerçekleşmektedir. Değerlemesi istenen b.bölüm A blok 4. Kat 25 nolu mesken vasıflı taşınmazdır. Yapılan tapu kütüğü incelemesinde düzenlenen bir değerleme raporuna istinaden (23.10.2013 tarih 35528 yevmiye nosu ile) taşınmazın tapu kayıtlarına “10.10.2013 tarihli rapora göre; bu bağımsız bölümün/bloğun projede belirlenen bağımsız bölüm numarası/blok numarası ile fiili kullanımı uyumsuzdur.” Beyanı düşülmüştür. Bu beyan üzerinden anlaşılacağı üzere, 25 nolu b.bölümün fiili kullanımı ile uyumsuz olduğu tespiti yapılmaktadır. Yapılan tespit ile birlikte fiilien görülen b.bölümün projesine göre 26 nolu b.bölüm olduğu anlaşılmıştır ve tapu kütüğünde tarih ve yevmiye kaydı ile yasal dayanağı oluşturulmuştur. Ancak yapılan proje incelemesinde; proje üzerinde ikinci bir b.bölüm numarası değişikliği olduğu fark edilmiştir. 26 nolu b.bölümün üstü çizilerek 25 numara şeklinde yazılmıştır. Bu değişiklik ise, tapu kütüğünde herhangi bir yasal dayanağı oluşturulmamıştır. Dosyasında da b.bölüm değişikliği yapılmasına ilişkin herhangi bir başvuru istem belgesi v.b. evraka rastlanmamıştır. Dolayısıyla yapılan ikinci değişiklik için hiçbir yasal dayanak bulunmamaktadır. Böylesi bir durumda eğer yapılan değişiklik yasal bir zeminde gerçekleştirilmiş olsaydı, tapu kütüğündeki yukarıda belirtilen beyan kaldırılmış olup, tapu kütüğüne “b.bölüm numarasında değişiklik yapılmıştır” şeklinde tarih ve yevmiye numarası verilerek kayıt altına alınmış olurdu.

Sonuç olarak böylesi bir kayıt olmadığı için değerlemesi istenen 25 nolu b.bölüm için b.bölüm bazında yer tespitinin yapılamadığı kanaati değerleme raporuna konu olmuştur. Değerleme raporunda uzman görüşü kısmında belirtilmiş ve satış kabiliyeti yorumlaması bu görüş üzerinden değerlendirilmiştir.

Mevzuat : B.Bölüm değişiklikleri yakın dönem itibariyle tarih ve yevmiye nosu ile kayıt altına alınarak tapu kütüğü beyanlar hanesinde belirtilir.

Tespit : Projede b.bölüm değişikliği yapıldığında tapu kütüğünde beyan olup olmadığı tespit edilir.

Uzman Görüşü : Değişiklik kayıt altına alınmış ise, yer tespitinin doğruluğu, alınmamış ise yer tespitinin uyumsuzluğu değerleme raporunda belirtilir.
Emrah ÖZDEMİR
SPK Lisanslı Değerleme Uzmanı