Tarih: 21.01.2019
Adres:  http://www.anreva.com.tr/TR/HaberYazdir.aspx?ID=3108&IcerikID=3244

Mahallinde Varolmayan Dükkanların Tespiti

04.02.2015 09:51:14 AM


Rapora konu örnek olayımız; özel bir finans kurumu adına düzenlediğimiz, Dükkan nitelikli 5 adet gayrimenkulün değerleme raporuyla ilgilidir. Finans Kurumu raporlarında; değerleme standartlarının asgari gerekliliğinin yanı sıra krediye konu olacak taşınmazın, teminat niteliği ve yasal alan değer takdiri büyük önem arz etmektedir. Taşınmazın hukuki durum tespitlerinin yapılıp, yasallığı mutlaka sorgulanmalıdır. Özellikle Kat irtifakı kurulu veya Kat Mülkiyetine geçen taşınmazlarda yer tespiti için belediyenin verdiği kapı numaraları değil, sadece ilgili tapu sicil müdürlüğündeki numaratajı mevcut onaylı kat irtifakı veya kat mülkiyetine esas mimari proje baz alınmaktadır. Bu proje doğrultusunda yapılan incelemelerde yaşanan uyumsuzluklar kredi süreçlerine engel teşkil edeceğinden, uyumsuzluğun düzeltilmesi mümkün ise, finans kurumu tarafından müşteri yönlendirilmektedir. Bu duruma ilişkin örnek olayımız açıklayıcı olacaktır.

Rapora konu Ana taşınmaz, A ve B olmak üzere toplam 2 adet bloktan oluşmaktadır. Bağımsız bölüm listesine göre A Blok 33, B Blok ise 21 adet Bağımsız bölümden oluşmaktadır. Kat irtifakı bağımsız bölüm listesine göre kurulmuş ve her bir bağımsız bölüm için tapu kaydı düzenlenmiştir. Değerlemesi istenen Bağımsız bölümler ise A Blok 32, 33 ve B Blok 17, 20, 21 nolu dükkanlardır. Ana taşınmaz projesinde ve mahallinde bodrum katları ortakdır. Ancak bu durum ilgili Belediye ve Tapu sicil müdürlüğünde bulunan A blok ve B blok mimari Projelerinin bodrum kat planlarında “A ve B Blok Ortak Bodrum Kat Planı” şeklinde isimlendirilmediği gibi bodrum katta bulunan 5 adet dükkan 2 kez numaralandırılmış ve her iki numarataj için tapu kaydı oluşturulduğu tespit edilmiştir.

Eğer 2 bloktan aynı anda ortak bir değerleme talebi gelmemiş olsaydı, A Blok ve B Blok bağımsız bölümleri için ayrı ayrı yasal durum değeri verilebilirdi. Ancak 2 Bloktan aynı anda gelen değerleme talebi ile tapu sicil müdürlüğünde yanlış kurulan kat irtifakı tespit edilebilmiştir. Değerlemede blok oturumları dikkate alınarak ilgili bloğa denk gelen dükkanlara yasal durum değeri takdir edilmiş ve mahallinde olmayan ancak tapu kaydı oluşturulan taşınmazlar için değer takdir edilmemiştir.
Lisanslı Değerleme Uzmanı
Sinan Sevinti
Not : A Blok oturumuna denk gelen ve 29,30,31,32 ve 33 bağımsız bölüm no ile tapu kütüğüne tescil edilen alanlar, ilgili tapu sicil müdürlüğünde kat irtifakının hatalı kurulması sebebi ile yeniden numarataj verilmiş 17, 18, 19, 20 ve 21 bağımsız bölüm noları ile tapu kaydı oluşturulduğu tespit edilmiştir.

Bağımsız Bölüm Listesi