Tarih: 18.02.2019
Adres:  http://www.anreva.com.tr/TR/IcerikYazdir.aspx?ID=18&IcerikID=18

Özel Değerleme Konuları


  Üst hakkı değerlemesi,
  Taşınmaz yükü değerlemesi,
  Gayrimenkul reklam hakları değerlemesi,
  Miras hakları değerlemesi,
  Kira hakları değerlemesi,
  Kat mülkiyetine konu olan hakların değerlemesi,
  Paylı mülkiyet hakları değerlemesi,
  İpotek hakları değerlemesi,
  Geçit hakkı değerlemesi,

Bu bağlamda değerlemeye konu olabilecek taleplerde;

  Taşınmazın yıllık net gelir ve değere olan etkisinin tahmini,
  Taşınmaz üzerindeki tam mülkiyet hakkının şimdiki değeri,
  Taşınmaz üzerindeki tam mülkiyet hakkının önceki yıllara ait tahmini değeri,
  Muhtemel miras hakkının değer tahmini,
  Üzerinde belli bir koşulla ipotek tesis edilmiş mülkiyet hakkının ipotekli haldeki değerinin tahmin edilmesi,
  Boş arsa ve arazi için yeniden yapılandırma halinde değer tahmini,
  Doğal kaynaklar bakımından önemli bir konumda bulunan bir taşınmazın değerinin tahmin edilmesi) örneğin; rüzgar santrali kurmak için ideal bir arazi için ayn'i hakların değer tahmini)