Tarih: 22.03.2019
Adres:  http://www.anreva.com.tr/TR/IcerikYazdir.aspx?ID=21&IcerikID=21

Maddi Olmayan Varlıkların Değerlemesi


Şirketlerin gayrimenkullerine ve şirket değerlerine doğrudan etki eden,

  İsim hakkı,
  Marka değeri,
  Kullanım hakkı,
  Lisans,
  Şerefiye
gibi maddi olmayan duran varlıkların değerlerinin tespit edilmesi, gayrimenkullerin ve şirket duran varlıklarının gerçek değerlerinin bulunmasında önemlidir. Bir gayrimenkulü yada gayrimenkul projesini içine alan bazı yapılanmalarda maddi olmayan varlık değeri gayrimenkul değerinin bile önüne geçebilmektedir. Örneğin TV kanallarında sınırlı sayıda gayrimenkulleri olmasına rağmen, kanalın marka değeri gayrimenkul değerinin çok üstünde, şirket değerinin büyük bölümünü oluşturmaktadır. Aynı şekilde maden, kum, taş ocaklarında işletme hakkı, turizm tesislerinde arsa kullanım hakkı gözardı edilemeyecek değerlere ulaşmaktadır.