Tarih: 23.01.2019
Adres:  http://www.anreva.com.tr/TR/IcerikYazdir.aspx?ID=30&IcerikID=30

Sağlık ve Eğitim Tesisi Değerlemesi


Sağlık ve eğitim tesisleri kapsamında yeralan, kamu yada özel sektör tarafında yatırımları yapılan;

  Hastane,
  Poliklinik,
  Sağlık Ocağı,
  Sağlık ve Spor Merkezleri,
  Okul ve Dersane

gibi gayrimenkullerdeki değerleme çalışmalarında piyasa rayiç değerini oluşturan emsal satışların yanında, yatırımı doğrudan etkileyen makine ve ekipmanlar ile marka değerleri belirleyici olmaktadır.