Tarih: 25.05.2020
Adres:  http://www.anreva.com.tr/TR/IcerikYazdir.aspx?ID=3079&IcerikID=1156

İnsan Kaynakları Politikası


ANREVA tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul eder, daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak ve düzenli eğitimler ile insan kaynağını korumayı öncelikli iş hedefi olarak benimser.

Ayrıca ANREVA ;

• Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Deklarasyonu'nun 2. maddesi çerçevesinde çalışanlara cinsiyet, ırk ve din ayrımı yapılmaksızın istisnasız eşit haklar tanımaktadır.
• Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 20 Kasım 1989 tarihinde kabul ettiği Çocuk Haklarına ilişkin Anlaşma'nın 32. maddesi uyarınca çocuk işgücü istihdam etmemektedir.
• Kanunların izin verdiği çerçevede Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Deklarasyonu'nun 23.(4) maddesiyle Birleşmiş Milletler' in 9 Temmuz 1948'de kabul ettiği Bireylerin Birlik Kurma ve Organize Olmalarına İlişkin Anlaşmanın 2., 3., ve 4. maddeleri uyarınca bireylerin sendikalara üye olma haklarını gözetmektedir.