Tarih: 23.01.2019
Adres:  http://www.anreva.com.tr/TR/IcerikYazdir.aspx?ID=3100&IcerikID=3187

Kanunlar


2-B Yasası
 
2960 Boğaziçi Kanunu
 
5393 Belediye Kanunu
 
5255 Belediye Gelirleri Kanunu
 
5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu
 
2872 Çevre Kanunu
 
775 Gecekondu Kanunu
 
3402 Kadastro Kanunu
 
2873 Kadastro Kanunu
 
2942 Kamulaştırma Kanunu
 
634 Kat Mülkiyet Kanunu
 
Kentsel Dönüşüm Yasası
 
3621 Kıyı Kanunu
 
1163 Kooperatifler Kanunu
 
3194 İmar Kanunu
 
5543 İskan Kanunu
 
3213 Maden Kanunu
 
5919 Milli Parklar Kanunu
 
5582 Mortgage Kanunu
 
6831 Orman Kanunu
 
6083 Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun
 
2644 Tapu Kanunu
 
2859 Tapulama Ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkında Kanun
 
3091 Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun
 
6537 Toprak Koruma Kanun Değişikliği
 
4721 Türk Medeni Kanunu
 
6102 Türk Ticaret Kanunu
 
6502 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
 
5737 Vakıflar Kanunu
 
4708 Yapı Denetimi Hakkında Kanun