Tarih: 21.01.2019
Adres:  http://www.anreva.com.tr/TR/IcerikYazdir.aspx?ID=3101&IcerikID=3188

Yönetmelikler


Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği
 
Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği
 
Kamulaştırma Kanunu Uygulama Yönetmeliği
 
Büyükşehir Belediyesi İmar Uygulama Yönetmeliği
 
Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 16) Maddi Duran Varlıklar