Tarih: 23.01.2019
Adres:  http://www.anreva.com.tr/TR/IcerikYazdir.aspx?ID=38&IcerikID=38

Yabancı Yatırımcılar


  Ülkemizde yatırım yapmayı düşünen yabancı yatırımcılar için Gayrimenkul danışmanlık hizmetleri.
  Yatırım için gerekli nitelikleri sağlayan arazilerin seçim süreçlerinde ;

* Gayrimenkuller için durum tespit araştırmaları, karşılaşılan teknik yada hukuki sorunların analizleri, ortaya çıkan kanuna ve ilgili mevzuata aykırılıkların giderilmesi, bunların gayrimenkul değerine etkilerinin tespiti ve ülkemizdeki sistem içerisinde çözüm önerileri.
* Yatırım amaçlı ihtiyaç duyulan gayrimenkuller için gerekli kriterlerin oluşturulması ve yatırımın gerektirdiği özelliklere yönelik yer seçimi.
* Proje geliştirme,
* Geliştirilen projeler için uygulanabilirlik-fizibilite analizleri

  Gayrimenkul projelerinde tapu kayıtları, kadastro ve imar durumları ve diğer kanuni mükellefiyetleri incelemesi, varsa problemli unsurların giderilmesi için durum tespit raporu ya da görüş raporu düzenleme,
  Yatırım amaçlı gayrimenkullerin, hakların ve gayrimenkule dayalı projelerin alım-satımı yada kiralanması amacıyla değer tespiti,
  Gayrimenkule dayalı projelerin inşaatına başlanabilmesi için, imar durumu, yasal prosedüre uygunluğu ve gerekli belgelerin tam ve doğru olduğunun tespit edilmesi,
  Proje ile değerlendirilecek gayrimenkullerde “en uygun ve en verimli” projenin seçilmesine yönelik yapılacak; ihale süreci oluşturma, proje değerlendirme ve proje seçme çalışmaları,
  Projedeki gayrimenkullerin tipi, projenin yer seçimi, satış süreci, projenin kent dokusuna, sosyo-ekonomik yapıya uygunluğu ve varsa talebi yaratan bölgesel özellikler hakkında piyasa araştırması,