Tarih: 26.05.2019
Adres:  http://www.anreva.com.tr/TR/IcerikYazdir.aspx?ID=39&IcerikID=39

Bireysel Yatırımcılar


Gayrimenkullerin giderek çeşitlendiği günümüz koşullarında, bireysel yatırımcılar, gerek kullanım gerekse yatırım amaçlı gayrimenkul ilişkilerinde, profesyonel hizmet almaya daha fazla ihtiyaç duymaktadırlar. Bu hizmet kimi zaman alınacak gayrimenkulün gerçek fiyatının yada kira bedelinin tespiti, kimi zaman da gayrimenkulün projesine, hukuki gerekliliklerine uygun olup olmadığının tespiti şeklinde olabilmektedir. Bireysel yatırımcılar, gayrimenkul konusunda bilinçli davranabilmeleri ve her değişkenin farkında olan, objektif alıcı olabilmeleri için, gayrimenkul ve projesi hakkında, her türlü teknik yada hukuki bilgiye sahip olmalılar. Şirketimiz bireysel yatırımcılara, yakın gelecekte daha da önem kazanacak gayrimenkul yatırımlarının, risk ve bilinmezlikleri konusunda bağımsız ve tarafsız olarak, aşağıda detayları bulunan konularda rehberlik etmektedir:

  Piyasa rayiç satış yada kira değer tespitleri,
  Proje ve gerekli yasal mevzuata uygunluk tespitleri ,
  Kullanım yada yatırım amacına uygun gayrimenkul tespitleri,
  Gayrimenkullerin değerlendirilmesinde öneri ve danışmanlık,
  Gayrimenkuller için fiziki durum tespitleri
  Veraset intikali yoluyla edinilen gayrimenkullerin hak sahipleri arasında adilce paylaşımı için değer tespitleri yapılarak, paylaşım modeli hazırlanması.